ค้นหา

 
Found: 93

タイ大使が全日本空輸株式会社・取締役常務執行役に昼食会を開催

2021年3月26日、シントン・ラーピセートパン大使は全日本空輸株式会社(ANA)阿部信一取締役常務執行役員及び関係部署チームを招待し昼食会を行いました。昼食会はタイ大使館とANAの連携を強化し、友好をさらに深める良い機会となりました。ANAは、コロナ禍において在日タイ人帰国救助のための第一救護便運航及び外国人専用の第一特別便運航を行った最初の航空会社であり、昨年の4月から現在まで、日本からのタイ入国者のうち半数以上は、ANAを利用しています。 ...
ANA
26/03/2021

... กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ...
ANA
16/06/2020

... กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ...
ANA
02/06/2020

... อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ...
ANA
19/05/2020

... อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. เมื่อวันที่ ...
ANA
11/05/2020

... อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA และ Japan Airlines

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 และสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL 031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา ...
ANA JAL
09/05/2020

... กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ANA จำนวน 31 คน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คนไทย 31 คนได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 จากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คนไทย 31 ...
ANA
24/04/2020

Ambassador of Thailand exchanged views with the ANA Executive VICE President

... Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, to update the recent executive management appointment.  On this occasion, they exchanged views about the impact of COVID-19 pandemic on aviation business. The Ambassador also expressed his gratitude to ANA for its cooperation with the Embassy in arranging flights to Thailand during this difficult time including the first repatriation flight for the Thais staying in Japan to go back to their home country, as well as the first special flight for non-Thais ...
ANA
18/03/2021

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by 3 special flights.

On 25 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847, Japan Airlines flight JL 031 from Haneda Airport, and Thai Airways flight TG643 from Narita Airport arrived in Thailand at 15.30 hours.,15.40 hours. and 16.30 hours. On 25 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand ...
ANA JL TG
25/05/2020

... กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ANA จำนวน 31 คน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คนไทย 31 คนได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบนิสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 จากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น.
24/04/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date