ค้นหา

 
Found: 93

大使が全日本空輸株式会社・取締役常務執行役と意見交換

2021年3月18日、全日本空輸株式会社・取締役常務執行役員(グループ施設企画統括, マーケティング・施設担当)の阿部信一氏及び関係部署チームがシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、担当任務の異動について報告しました。 2021年3月18日、全日本空輸株式会社・取締役常務執行役員(グループ施設企画統括, マーケティング・施設担当)の阿部信一氏及び関係部署チームがシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、担当任務の異動について報告しました。その席に双方は、航空業界に与える新型コロナウイルス感染症の影響について意見交換を行いました。また、大使は、タイ人帰国救助のための第一救護便運航及び外国人専用の第一特別便運航に協力した最初の航空会社として、改めて全日本空輸株式会社に感謝の意を示しました。
ANA
18/03/2021

คนไทย 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 คนไทย 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ และสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 จากท่าอากาศยานนาริตะ ...
21/04/2020

ออท.เข้าร่วมงานประชุมหารือกับภาคธุรกิจเอกชนในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ

... ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประชุมหารือกับภาคธุรกิจเอกชน ในจังหวัดไอจิ ณ โรงแรม ANA Crown Plaza เมืองนาโกย่า โดย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยและสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย
27/10/2011

Chargés daffaires participated in Hiroshima Flower Festival 2015

On 2-3 May 2015, Bhakavat Tanskul, Chargés daffaires of the Royal Thai Embassy participated in a reception party for the Hiroshima Flower Festival 2015 held at the ANA Crowne Plaza Hiroshima Hotel and he also visited the Hiroshima-Thailand Association Booth, which the Royal Thai Embassy gives support to for promoting Thai Fruits. The Hiroshima Flower Festival has been organized since 1977 and this one, which was ...
02/05/2015

大使館が全日空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年7月22日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、15時30分にタイに到着しました。タイ政府は海外からの渡航者について一日に受け入れ可能な人数を制限しています。今回の渡航者数も本国からの割り当てに従っており、日本での講習期間が終了した技能実習生75名が含まれてます。 2020年7月22日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、15時30分にタイに到着しました。タイ政府は海外からの渡航者について一日に受け入れ可能な人数を制限しています。今回の渡航者数も本国からの割り当てに従っており、日本での講習期間が終了した技能実習生75名が含まれてます。
ANA
22/07/2020

大使館が全日空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年6月30日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 2020年6月30日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。  今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。タイ政府は各国からの帰国者について、1日の受け入れ可能人数を制限しています。今回の帰国者は緊急帰国希望者として大使館に事前登録をしており、タイ到着後に感染拡大防止のため14日間隔離することについても了解しています。大使館は隔離施設について、関係機関と連絡調整を行いました。
ANA
30/06/2020

大使館が全日空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年6月16日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 2020年6月16日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。  今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。タイ政府は各国からの帰国者について、1日の受け入れ可能人数を制限しています。今回の帰国者は緊急帰国希望者として大使館に事前登録をしており、タイ到着後に感染拡大防止のため14日間隔離することについても了解しています。大使館は隔離施設について、関係機関と連絡調整を行いました。
ANA
16/06/2020

大使館が全日空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年5月19日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 2020年5月19日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。  今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。タイ政府は各国からの帰国者について、1日の受け入れ可能人数を制限しています。今回の帰国者は緊急帰国希望者として大使館に事前登録をしており、タイ到着後に感染拡大防止のため14日間隔離することについても了解しています。大使館は隔離施設について、関係機関と連絡調整を行いました。
ANA
20/05/2020

大使館が全日空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年5月11日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 2020年5月11日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。タイ政府は各国からの帰国者について、1日の受け入れ可能人数を制限しています。今回の帰国者は緊急帰国希望者として大使館に事前登録をしており、タイ到着後に感染拡大防止のため14日間隔離することについても了解しています。大使館は隔離施設について、関係機関と連絡調整を行いました。
ANA
11/05/2020

大使館が日本航空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年5月26日、タイへの帰国を希望するタイ人が日本航空JL031便で羽田空港を出発し、それぞれ現地時間15時30分、15時40分にタイに到着しました。 2020年5月26日、タイへの帰国を希望するタイ人が日本航空JL031便で羽田空港を出発し、15時40分にタイに到着しました。 今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。タイ政府は各国からの帰国者について、一日に受け入れ可能な人数を制限しています。今回の帰国者は緊急帰国希望者として大使館に事前登録をしており、タイ到着後に感染拡大防止のため14日間隔離することについても了解しています。大使館は隔離施設について、関係機関と連絡調整を行いました。
ANA JAL
26/05/2020
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 10 Next
  relevance date