ค้นหา

 
Found: 93

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar

... and Madam Yuppadee Bunnag together with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “ 40th Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2016” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo.  The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region.
ALFS
06/04/2016

大使館が全日空、日本航空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年5月9日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便、日本航空JL031便で羽田空港を出発し、それぞれ現地時間15時30分、15時40分にタイに到着しました。 2020年5月9日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便、日本航空JL031便で羽田空港を出発し、それぞれ現地時間15時30分、15時40分にタイに到着しました。 今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。タイ政府は各国からの帰国者について、一日に受け入れ可能な人数を制限しています。今回の帰国者は緊急帰国希望者として大使館に事前登録をしており、タイ到着後に感染拡大防止のため14日間隔離することについても了解しています。大使館は隔離施設について、関係機関と連絡調整を行いました。
ANA JAL
09/05/2020

2012.04.18 งานเทศกาลและขายสินค้าการกุศลโดย Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)

... ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลและขายสินค้าการกุศลโดย Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ โรงแรม ANA Intercontinental กรุงโตเกียว ภายในงานประกอบด้วยอาหาร สินค้าพื้นเมือง และการแสดงเต้นรำจากประเทศต่างๆ ...
02/05/2012

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... ดังนี้ 1. ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนพฤศจิกายน กับสายการบิน JAL หรือ ANA (ตามเที่ยวบินพิเศษที่ต้องการไป) สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารของ JAL หรือ ANA อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ...
17/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... และขอให้ดำเนินการ ดังนี้  1. ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนธันวาคม กับสายการบิน JAL หรือ ANA (ตามเที่ยวบินพิเศษที่ต้องการไป) เท่านั้น สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารของ JAL หรือ ANA อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ...
18/09/2020

大使館が全日空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年6月2日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 2020年6月2日、タイへの帰国を希望するタイ人が全日空NH847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。  今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。...
ANA
02/06/2020

在東京タイ大使館と在バンクーバー総領事館がタイ人31名の帰国を支援

2020年4月24日、タイへの帰国を希望するタイ人31名が全日空NH 847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 2020年4月24日、タイへの帰国を希望するタイ人31名が全日空NH 847便で羽田空港を出発し、現地時間15時30分にタイに到着しました。 今回のフライトによる帰国者は、日本からの緊急帰国希望者としてタイ大使館に登録していた17名と、カナダのバンクーバーから日本で航空機の乗り換えをする帰国者14名で、学生、急用や持病があるタイ人などです。帰国者全員がタイ到着後に感染拡大防止のために14日間の隔離についても事前に了解しており、在東京タイ大使館と在バンクーバーのタイ総領事館は隔離施設について関係機関と連絡調整を行いました。...
ANA
24/04/2020

อุปทูตร่วมงาน Hiroshima Flower Festival 2015

... ตันสกุล อุปทูต ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการจัดเทศกาล Hiroshima Flower Festival 2015 ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Hiroshima และเยี่ยมคูหาของสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตให้การสนับสนุนการออกคูหาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย Hiroshima ...
02/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS

... “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2016” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
ALFS
06/04/2016

大使館が在日タイ人97名の帰国を支援

2020年4月21日、タイへの帰国を希望するタイ人97名が羽田空港発の全日空NH 847便、成田国際空港発のタイ国際航空TG 643便で出発し、それぞれ現地時間15時40分、16時30分にタイに到着しました。今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイ側の公的機関と調整を行いました。...
TG ANA
21/04/2020
Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 Next
  relevance date