ค้นหา

 
Found: 5

Transit of Live Animals and/or Animal Remains

Transit of live animals and/or animal remains from one country to another country through the Kingdom of Thailand shall be proceeded under the responsibility of the International Animal Quarantine Station (AQS) in the area: Transit of live animals and/or animal remains from one country to another country through the Kingdom of Thailand shall be proceeded under the responsibility of the International Animal Quarantine Station (AQS) in the area: Process ...
06/08/2009

Thailand Pass Application for "Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand" from 1 November 2021

... for more than one year, the health insurance should cover at least the period of one year. The insurance must state explicitly that it covers the medical treatment related to COVID-19. (4)     A Reservation at a preferred Alternative Quarantine (AQ) Hotel or Confirmation Letter with full paid of the hotel that meets the "Safety and Health Administration Plus or SHA+"  standard (including RT-PCR test fee). (5)     A Certificate of Vaccination of COVID-19 issued by the Government ...
02/04/2021

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

... กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยคนไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine หรือ AQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยตนเอง
30/06/2021

ประกาศ!! ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63

... สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ด่านกักกันสัตว์ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) (ภาษาไทย)  https://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_th.html หมายเหตุ (1) จากสถิติในปี 2562 มีผู้เดินทางจากประเทศไทย ลักลอบนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ...
08/07/2020

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

■  ข้อมูลสำคัญ    (สถานะ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ) · ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19  เช่น...
  relevance date