ค้นหา

 
Found: 340

The 307th ASEAN Committee in Tokyo Meeting

On 14 December 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended the 307 th Meeting of the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) at Tokyo Toranomon Edition Hotel. The said meeting is chaired by H.E. Mr. Peter Tan, Ambassador of Singapore to Japan. ASEAN Ambassadors to Japan and representatives also attended the Meeting. The Meeting was followed by ...

การประชุม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 307

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 307 ที่โรงแรม Toranomon Edition โดยมีนาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำกรุงโตเกียวเป็นประธาน ...

Ambassador of Thailand paid a courtesy call on Honourable Mr. KIUCHI Minoru, Chairman of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives of Japan

... Representatives of Japan. Both sides exchanged views on the bilateral and regional relations, including the 135th Anniversary of the Establishment of the Diplomatic Relations between Thailand and Japan in 2022 and Thailand's role as the Country Coordinator of ASEAN-Japan relations from 2021 to 2024.
08/12/2021

Keidanren-ASEAN Ambassadors Policy Dialogue

On 12 November 2021, Keidanren executives and ASEAN Ambassadors in Tokyo held the Policy Dialogue at Keidanren Kaikan. Ambassadors of ASEAN Member States to Japan including H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Japan, and representatives from ASEAN Embassies in Tokyo ...
24/11/2021

駐日アセアン大使が経団連会長及び関係役員と協議

2021年11月12日、シントン・ラーピセートパン大使を含む駐日アセアン大使及び駐日アセアン大使館代表者等は、経団連会長の十倉雅和氏と経団連会館にて経団連-アセアン東京政策対話による協議を行いました。双方は、日アセアン間の更なる経済協力強化について、特に双方の相互利益につながる分野において、意見交換を行いました。
24/11/2021

เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน ประชุมร่วมกับประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ประชุม...
24/11/2021

The Ambassador of Thailand and Madam hosted a farewell dinner in honour of H.E. Mr. Ung Rachana, Ambassador of Cambodia to Japan, and H.E. Dato’ Kennedy Jawan, Ambassador of Malaysia to Japan, and Madam

... Jawan, Ambassador of Malaysia to Japan, and Datin Josephine Anak Dagang, with the participation of H.E. Mr. HeriAkhmadi, Ambassador of Indonesia to Japan, and MadamNuningAkhmadi. The dinner became yet another good opportunity to strengthen solidarity of ASEAN and warm friendship.
29/10/2021

Minister and Deputy Chief of Mission attended the 306th Meeting of ASEAN Committee in Tokyo at the Embassy of Singapore in Tokyo

On 22 October 2021, ASEAN Ambassadors and representatives attended the 306 th Meeting of ASEAN Committee in Tokyo (ACT) chaired by H.E. Mr. Peter Tan, Ambassador of Singapore to Japan. Ms. Prangtip Kanchanahattakij, Minister and Deputy Chief of Mission of the Royal Thai ...
28/10/2021

อัครราชทูตฯ ร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 306 ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 306 ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ โดยมีนาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำญี่ปุ่นเป็นประธาน ...
28/10/2021

公使がシンガポール大使館にて開催された「第306回アセアン委員会東京ミーティング」に出席

2021年10月22日、プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット公使は、シントン・ラーピセートパン大使の代理としてピーター・タン シンガポール大使が議長を務める「第306回アセアン委員会東京(ACT)ミーティング」に参加しました。日本国内の新型コロナウィルス感染症の感染状況が落ち着いていることを踏まえて、会議は2020年2月以来となる対面形式により開催されました。会議では、日本での新型コロナウィルスの感染状況、アセアン各国の水際対策、日本国内の政治状況や地域情勢などについて意見交換が行われました。またこの機会に、ウン・ラチャナ駐日カンボジア大使とダト・ケネディ・ジャワン駐日マレーシア大使の離任に対する送別の品として記念盾が贈呈されました。
ASEAN ACT
28/10/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 34 Next
  relevance date