ค้นหา

 
Found: 404

The Ambassador attended the 282nd ASEAN Committee Meeting in Tokyo

On 3 August 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag, attended the 282nd ASEAN Committee Meeting in Tokyo (ACT), which was held by Vietnam. On this occasion, the ASEAN Ambassadors exchanged views and opinions on the current political problems in Japan and international issues such as the South China Sea and North Korea. On ...
03/08/2017

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโตเกียว (ASEAN Committee Meeting in Tokyo) ครั้งที่ 282

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโตเกียว (ASEAN Committee Meeting in Tokyo) ครั้งที่ 282 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ เป็นเจ้าภาพ โดยมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองภายในของญี่ปุ่น ...
03/08/2017

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

... โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขซึ่งทั้งสองประเทศมีความร่วมมือโดดเด่นในการส่งเสริม Universal Health Coverage (UHC) ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยก็กำลังจะเดินทางมาประชุม  ASEAN – Japan Health Ministers Meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing ที่ญี่ปุ่นในวันที่ 14 – 16 ก.ค. นี้ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ...

大使、厚生労働大臣を訪問

... 大使は、塩崎大臣のこれまでのタイ日関係強化に対するご尽力に感謝しました。特に保健関連では、両国は近隣国におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)推進で緊密に協力してきました。タイの厚生大臣は、7月14日から16日に行われる日・ASEAN保健大臣会合~ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)と高齢化~に出席するため訪日します。また大使は、タイの経済・政治情勢、日タイ修好130周年記念関連の大使館の活動、また9月に予定しているタイでの日本のビジネスリーダー一行のタイ政府との懇談、東部経済回廊開発プロジェクト視察にも触れました。
11/07/2017

The Ambassador met with Minister of Health, Labor and Welfare of Japan

... Japan, especially in public health which both countries have put in great effort in the collaboration to promote Universal Health Coverage (UHC) in their neighboring countries. Also, the minister of public health in Thailand will be in Japan for the ASEAN – Japan Health Ministers meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Aging between 14-16 July 2017. Moreover, the ambassador provided information regarding Thailand’s economy and politics, as well as the embassy plans for ...
11/07/2017

Minister attended the opening reception of the Exhibition “SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now”

On 4 July 2017, Minister Cherdchai attended the opening reception of the Exhibition “SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now”. The Exhibition, supported by all ASEAN Embassies in Tokyo, is held at the National Art Centre Tokyo and the Mori Art Museum, to commemorate the 50th anniversary of ASEAN form 5 July through 23 October 2017. On 4 July 2017, Minister Cherdchai attended the opening reception of the Exhibition ...
04/07/2017

Minister Counsellor gave a lecture to students at Keio University

... two countries generated into three parts: Royal Family level, Governmental level, and People to People level. The Minister Counsellor also talked about Thailand-Japan relations form the regional perspective which significantly emphasizes on Japan and ASEAN cooperation for a regional development.
29/06/2017

The new Ambassador of Singapore paid a courtesy call on the Ambassador

... Ambassador Yew has previously held important positions as the Commander in chief of the Naval forces and the Minister of Transport. On this occasion, both Ambassadors had the opportunity to discuss how to cooperate to strengthen relations between Japan and ASEAN, especially as it is the 50th anniversary of the founding of ASEAN.
singapore
23/06/2017

การปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre) จัดกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการเชิญ ฯพณฯ นายสุรินทร์ ...

「スリン前ASEAN事務総長を迎えて」の講演会

タイ大使館と日本アセアンセンターの共催で、スリン前ASEAN事務総長による講演会、「変化し続ける地域・グローバル環境におけるASEANの挑戦」を2017年5月19日(金)14.00 - 15.35時に開催します。 タイ大使館と日本アセアンセンターの共催で、スリン前ASEAN事務総長による講演会、「変化し続ける地域・グローバル環境におけるASEANの挑戦」を2017年5月19日(金)14....
Pages: Prev. 1 ... 21 22 23 24 25 ... 41 Next
  relevance date