ค้นหา

 
Found: 404

Minister Counsellor attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022

On 12 December 2022, Minister Counsellor Romdej Phisalaphong attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022 Japan - ASEAN AOIP - FOIP project at Tokyo Bay Ariake Washington Hotel. The project was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). Six of the total 77 participants from different countries were Thai university students and graduates namely ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

... พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN AOIP - FOIP ที่โรงแรม Tokyo Bay Ariake Washington Hotel ซึ่งจัดขึ้นโดย Japan International Cooperation Center (JICE) โดยมีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมจำนวน ...

大使が青森県と青森県りんご関連協会の代表者を歓迎

... 日、シントン・ラーピセートパン大使は、青森県、一般社団法人青森県りんご輸出協会、一般社団法人青森県りんご対策協議会の代表者らの表敬訪問を歓迎し、青森県産のりんごの贈呈を受けました。ロムデジ・ピサラポン公使参事官も同席しました。青森県産のりんごはタイで大変人気があり、2021 年には日本からタイに 927 トンが輸出され、台湾、香港に次いで第 3 位の輸入国となり、 ASEAN 諸国で最も多い輸出量となっています。 2022 年 11 月、青森県の代表団は同県産のりんごの PR のためにタイに訪問しました。大使と代表者らは、りんごを通して両国民は理解と親近感を深めることが出来るということで同意しました。また大使は、青森県の人々に是非タイの果物の美味しさを味わってほしいと述べました

Ambassador welcomed delegates from Aomori Prefecture and local agencies related to Aomori apples.

... to Japan, and presented Aomori apples to the Ambassador. Aomori apple is popular among the Thai people. In 2021, Aomori exported a total of 927 tons of Aomori apples to Thailand. Currently, Thailand is the largest export market of Aomori apples among ASEAN countries and the third largest in the world, after Taiwan and Hong Kong. In November 2022, a delegation from Aomori Prefecture visited Thailand to promote Aomori apples to Thai people. Ambassador and the delegation shared the same view that Aomori ...

บทความ A little learning goes a long way…

... the field of education over the years then inspired the Teacher’s Council of Thailand, Ministry of Education, to establish the Princess Maha Chakri Award in her honour in 2015. The Award is given once every two years to 11 outstanding teachers from ASEAN Member States and Timor Leste, honouring dedicated teachers, promoting the teaching profession, and strengthening international relations in the field of education. Credit: Princess Maha Chakri Award website Her Royal Highness’ work has also ...
14/11/2022

A little learning goes a long way…

... the field of education over the years then inspired the Teacher’s Council of Thailand, Ministry of Education, to establish the Princess Maha Chakri Award in her honour in 2015. The Award is given once every two years to 11 outstanding teachers from ASEAN Member States and Timor Leste, honouring dedicated teachers, promoting the teaching profession, and strengthening international relations in the field of education. Credit: Princess Maha Chakri Award website Her Royal Highness’ work has also ...
14/11/2022

Minister and Deputy Chief of Mission, together with officers of Team Thailand of the Royal Thai Embassy participated in the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2022 at the Kasai Rinkai Park.

... November 2019, Ms. Prangtip Kanchanahattakij, Minister and Deputy Chief of Mission of the Royal Thai Embassy, as Ambassador’s representative, together with officers of Team Thailand of the Royal Thai Embassy as well as their families participated in ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2022. This year the event was hosted by Embassy of the Republic of the Philippines at the Kasai Rinkai Park. Mr. HIRABAYASHI Kunihiko, Secretary-General of ASEAN-Japan Centre, also joined the event and interacted ...
14/11/2022

公使が葛西臨海公園にて開催された「ASEAN委員会東京(ACT)ファミリーデー2022」にチームタイランドと共に参加

2022年11月12日、プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット公使は、大使の代表としてチームタイランドとその家族と共に、葛西臨海公園にてフィリピン大使館が主催した「ASEAN委員会東京(ACT)ファミリーデー2022」に参加しました。日本アセアンセンター事務総長の平林国彦氏もイベントに参加しASEAN諸国との交流を図りました。このイベントは毎年、アセアン諸国の各大使館と日本の関連機関・組織との関係を促進するためにに開催されるイベントです
14/11/2022

อัครราชทูต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และครอบครัวร่วมกิจกรรม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ที่สวนสาธารณะ Kasai Rinkai

... ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ที่สวนสาธารณะ Kasai Rinkai ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำญี่ปุ่น ...
14/11/2022

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners ที่ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูท้องถิ่นในประเทศต่าง...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 41 Next
  relevance date