ค้นหา

 
Found: 419

01.17 ASEAN Ambassadors’ Farewell Dinner in honour of Ambassadors of Singapore and Laos

..., H.E. Ambassador Virasakdi Futrakul hosted a farewell dinner in honour of H.E. Ambassador Tan Chin Tiong from Singapore and H.E. Ambassador Sithong Chitnhothinh from Laos at the Residence.  Ambassadors or Charge’d Affaires and their spouses from ASEAN member countries attended the dinner.
20/02/2012

1.17 ASEAN Ambassadors’ Farewell Dinner in honour of Ambassadors of Singapore and Laos

..., H.E. Ambassador Virasakdi Futrakul hosted a farewell dinner in honour of H.E. Ambassador Tan Chin Tiong from Singapore and H.E. Ambassador Sithong Chitnhothinh from Laos at the Residence.  Ambassadors or Charge’d Affaires and their spouses from ASEAN member countries attended the dinner.
20/02/2012

2012.01.17 งานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสิงคโปร์และเอกอัครราชทูตลาว

... เอกอัครราชทูตลาวและภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตฯ ประเทศสมาชิก ASEAN และคู่สมรสมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย
17/02/2012

Ambassador and spouse attended ASEAN Fair in Osaka

On 21 September 2011, Ambassador Virasakdi Futrakul and his spouse attended the ASEAN Fair in Osaka, which was held at Takashimaya Department Store. The fair was organized by ASEAN-Japan Centre. Mr. Manopchai Vongphakdi, Consul-General from the Royal Thai Consulate General in Osaka also attended the event. On 21 September 2011,...
18/10/2011

ออท.และภริยาเข้าร่วมงาน Asean Fair ณ นครโอซากา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตและภริยา เข้าร่วมงาน ASEAN FAIR IN OSAKA ณ ห้างสรรพสินค้า Takashimaya ณ นครโอซากา จัดโดย ASEAN-JAPAN CENTERโดยมี นายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ ...
17/10/2011

ออท.และภริยาเข้าร่วมงาน Asean Fair ณ นครโอซากา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตและภริยา เข้าร่วมงาน ASEAN FAIR IN OSAKA ณ ห้างสรรพสินค้า Takashimaya ณ นครโอซากา จัดโดย ASEAN-JAPAN CENTER โดยมี นายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ ...
17/10/2011

ACTボーリング大会

2011年7月23日、ウィーラサック・フートラクン大使夫妻及び大使館職員がACT(在京ASEAN各国大使館)ボーリング大会に参加しました。                                                                                                    
29/07/2011

ACT Bowling Tournament 2011

On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo. On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo.
28/07/2011

ACT Bowling Tournament 2011

... พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี ของกลุ่มสถานเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
25/07/2011

ACT Bowling Tournament 2011

... พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี ของกลุ่มสถานเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN ณ กรุงโตเกียว
25/07/2011
Pages: Prev. 1 ... 38 39 40 41 42 Next
  relevance date