ค้นหา

 
Found: 404

大使が日本語パートナーズ感謝状贈呈式及び交流会に出席

2022年11月11日、シントン・ラーピセートパン大使は、タイを含むASEAN各国で日本語を教える任務を終え帰国した日本語パートナーズへの感謝状贈呈式及び交流会に出席しました。 交流会で大使は挨拶を行い、日本語パートナーズ事業を行う国際交流基金と参加ボランティアに感謝を表しました。同事業は、日本と派遣国であるASEAN各国の国民同士の関係強化に寄与しています。...

Ambassador attended Nihongo Partners certificate presentation ceremony.

On 11 November 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended a certificate presentation ceremony for NIHONGO Partners volunteers who returned to Japan after completing their Japanese language teaching missions in ASEAN countries, including Thailand. Ambassador was also invited to give an opening remark at the ceremony. He took the opportunity to congratulate Japan Foundation on the success of the program and thanked Nihongo Partners volunteers who played a commendable ...

Ambassador hosted a congratulatory reception for Mrs. Kobkarn Wattanavrangkul, and Professor Dr. Kittipong Kittayarak, who have bestowed the Japanese decoration “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” in 2022

... President of the Association of the Ship for Southeast Asian Youth of Thailand, has been bestowed "Order of the Rising Sun, Gold and Silver Ray” for his contribution to promoting youth exchanges and friendship between Japan, Thailand and the other ASEAN Member States.
09/11/2022

Players of Team Thailand participated in the 2022 ACT Golf Tournament

On 28 October 2022, players of Team Thailand representing the Royal Thai Embassy participated in the 2022 ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Golf Tournament co-organized by the Embassy of Myanmar and the Embassies of ASEAN Member States in Tokyo at Tomisato Golf Club in Chiba Prefecture. H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun also joined the Prize Presentation ...
28/10/2022

The Embassy congratulated Thai youth who won the Japanese Speech Presentation.

On 27 October 2022, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, participated in the 36th Japanese Speech Presentation organised by ASEAN-Japan Center (AJC) and Japan Overseas Enterprises Association (JOEA). The program aims to provide opportunities for international youth to play an active role as a bridge to promote friendly relations between their countries and Japan. This year,...
27/10/2022

大使館が日本語スピーチ発表会に参加するタイ人を祝福

2022年10月27日、タイ王国大使館の代表としてロムデジ・ピサラポン公使参事官は国際機関日本アセアンセンターと一般社団法人日本在外企業協会が開催した「第36回日本語スピーチ発表会」に出席しました。同会は、外国の若者が日本との関係についての理解を深めるために開催されました。 今年の発表会には、ASEAN各国で事前に開催された日本語スピーチコンテストの優秀者8名が参加しました。そのうちタイからは2021年、2022年の優秀者2名 、マハーサーラカム県のマハーサーラカーム大学卒のカノクポーン・ウィラティパンさん、バンコクのチュラロンコン大学生ニチャー・サムパイブーンさんが来日しました。公使参事官は参加者を祝福し、タイからの代表者と来日後の経験などについて懇談しました。 
27/10/2022

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่ชนะการแข่งขัน Japanese Speech Presentation

... นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงาน Japanese Speech Presentation ครั้งที่ 36 ซึ่ง ASEAN-Japan Center (AJC) และ Japan Overseas Enterprises Association (JOEA) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแก่เยาวชนประเทศต่าง ...
27/10/2022

Ambassador held discussion with executives of Mitsubishi Motors Corporation

... hosted a dinner in honour of Mr. YATABE Yoichiro, Executive Vice President (responsible for sales), Mitsubishi Motors Corporation, Mr. NAKAMURA Tatsuo, Senior Executive Officer (responsible for sales strategy); and Mr. EGAMI Hiroyuki, General Manager of ASEAN & Oceania Division. Mr. YATABEemphasizedthe importance of Thailand as the largest manufacturing base and the support from all stakeholders in Thailand is indispensable to the company’s success. The Ambassador praised Mitsubishi Motors' role ...
26/10/2022

Thai Ambassador attended the 312th Meeting of ASEAN Committee in Tokyo at the Embassy of Viet Nam

On 11 October 2022, ASEAN Ambassadors including H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun, attended the 312 th Meeting of ASEAN Committee in Tokyo (ACT) chaired by Mr. Nguyen Duc Minh, Chargé d'Affaires, a.i. of Viet Nam. During the Meeting, the Ambassadors and representatives ...
11/10/2022

Ambassador held a discussion with President of Banpu Japan

... branch does not engage only in the energy production but also extend its business into the smart city projects, for example, the largest solar carport and AI electric vehicle charging station and so on. Both sides also exchanged information about the 4th ASEAN-Japan Smart City Network High-Level Meeting in Fukushima this December whereby high-level representatives from Thailand will be invited. They also discussed a diplomatic field trip in Fukushima in November, which will be organised by the Ministry ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 41 Next
  relevance date