ค้นหา

 
Found: 3

公使参事官がJENESYS 2022プログラムの成果報告会に出席

 2023年2月27日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は、東京都の東京ベイ有明ワシントンホテルで行われた「対日理解促進交流プログラムJENESYS2022 日ASEANユースリーダー交流」の成果報告会に出席しました。このプログラムは一般財団法人日本国際協力センター(JICE)によって開催され、アセアン諸国、東ティモール、日本から合計117名の大学生、大学院生及び卒業生が参加しました。タイからは1...

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS 2022

On 27 February 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended a Reporting Session of the Japan Friendship Ties Program “JENESYS2022 ASEAN-Japan Youth Leaders Exchange” at Tokyo Bay Ariake Washington Hotel, Tokyo. The programme was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). From total 117 participants from ASEAN countries, Timor-Leste and Japan, ten of them were Thai university students and graduates namely (1) Ms. Khantamatn Praprakhon; (2) Ms. Pattranit...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN Youth Leaders Exchange ที่โรงแรม Tokyo Bay Ariake Washington...
  relevance date