ค้นหา

 
Found: 4

อัครราชทูตบรรยายให้แก่นักเรียนมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin และบรรยายหัวข้อ Modern Thailand - Japan Diplomacy นอกจากนี้ อัครราชทูตได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามตอบเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างไทย ...
08/06/2018

The Minister gave a lecture to the students of Aoyama Gakuin University

On 8 June 2018, Mr. Cherdchai Chaivaivid, Minister, welcomed the students of Aoyama Gakuin University and gave a lecture about Modern Thailand - Japan Diplomacy. Moreover, the Minister gave the students the opportunity to ask questions about the relations between Thailand and Japan as well as issues related to the lecture. On 8 June ...
08/06/2018

The Ambassador hosted a luncheon in honour of Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs of Thailand

... 2018, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag hosted a luncheon in honour of H.E. Mrs. Busaya Mathelin, Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs of Thailand. It was a working luncheon with Japanese academics, namely, Mr. Tsutomu Kikuchi, Professor of Aoyama Gakuin University, and Mr. Ken Jimbo, Associate Professor of Keio University. On 3 April 2018, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag hosted a luncheon in honour of H.E. Mrs. Busaya Mathelin, Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs of Thailand. It ...

公使が青山学院大学の学生に講義

2018年6月8日、チューチャーイ・チャイワイウィット公使が青山学院大学国際政治学科の大芝亮教授のゼミで学んでいる3,4年生の学生に講義をしました。 2018年6月8日、チューチャーイ・チャイワイウィット公使が青山学院大学国際政治学科の大芝亮教授のゼミで学んでいる3、4年生の学生に講義をしました。また、青山学院大学生とタイの大学生の意見交換も行われました。
08/06/2018
  relevance date