ค้นหา

 
Found: 3

Ambassador exchanged views with Thai representative in APERC

On 8 September 2022, Mr. Thanan Marukatat, a representative of the Government of Thailand who is currently seconded to the Asia Pacific Energy Research Centre (APERC), paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, at the Royal Thai Embassy. As a research fellow at APERC, Mr. Thanan introduced himself and explained about APERC's role under the APEC framework....

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนประเทศไทยใน APERC

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายฐนันดร์ มฤคทัต ผู้แทนประเทศไทยซึ่งมาดำรงตำแหน่งนักวิจัยใน Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเพื่อแนะนำตัวและบทบาทของ ...

大使がAPERCタイ代表と意見交換

2022年9月8日、アジア太平洋エネルギー研究センター(APERC)に研究職として着任したタイ代表のタナン・マルカタット氏がAPECの協力枠組みの下でのAPERCの役割説明と挨拶のため、シントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問しました。双方はタイ経済を牽引するAPECの役割およびタイと日本のエネルギー事情、タイの民間部門による日本のエネルギー分野への投資について意見交換を行いました。...
  relevance date