ค้นหา

 
Found: 4

"Beyond Borders" Business Networkingwas held at the Royal Thai Embassy’s Hall

... October 24, 2023. The "Beyond Borders" Business Networking event was organized by the Office of Commercial Affairs in Tokyo, the Royal Thai Embassy with the objective of supporting Thai entertainment companies in exporting Boys’ Love (BL) content dramas to Japan. In the event, Thai BL drama’s content creators gave briefings about their business models and showcased teasers of their 2024’s BL dramas to the potential Japanese buyers. Moreover, representatives of Japanese buyers ...

การจัดงาน Business Networking “Beyond Borders” ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ร่วมกับฝ่ายสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสการส่งออกละคร Boys’ love (BL) ของผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงของไทยมายังญี่ปุ่น ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจและตัวอย่างผลงานละครของบริษัท ...

เสน่ห์ของวัฒนธรรม T-Pop กับการเผยแพร่ความเป็นไทยไปยังทั่วโลก

... และการเป็นพหุชาติพันธุ์ของสังคมไทย ทำให้วงการบันเทิงของไทยสามารถผลงานที่ออกจากกรอบ เช่น ละคร Boys’ Love หรือ BL ที่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่น ที่แสดงถึงความเปิดกว้างด้าน LGBTQ และความเท่าเทียมทางเพศ จนทำให้ละคร ...
15/07/2022

大使館ホールにてビジネスネットワーキング“Beyond Borders”を開催

 プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット臨時代理大使が2023年10月24日にタイ大使館ホールで開催された、ビジネスネットワーキング “Beyond Borders”の開会挨拶を行いました。  ビジネスネットワーキング “Beyond Borders”は、商務参事官事務所 タイ王国大使館が主催しました。同事業は、タイのエンターテイメント業界によるBL(ボーイズラブ)ドラマの日本への輸出の機会を支援することを目的としており、タイから来日した各制作会社がビジネスモデルやタイドラマ作品の説明を行いました。さらに、日本国内のタイBLコンテンツ配信会社や関係者代表による、BLドラマをめぐる現状についてトークセッションが行われました。...
  relevance date