ค้นหา

 
Found: 71

รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นองค์ปาฐกถาในงานสัมมนาการลงทุนไทย ที่จังหวัดโอซากา

... ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในกภูมิภาค นอกจากนั้น เนื่องจากรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งการลงทุนของไทย BOI ได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์พิเศษไว้สำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในปีนี้ โดยการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

... พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กอบศักดิ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ BOI และเลขาธิการ EEC ร่วมกล่าวและอภิปรายด้วย

แผนกอื่นๆ

... 3221 9483 03 3221 9484 http://japan.thaitrade.com/ การลงทุนในประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว 03 3582 1806 03 3589 5176 www.boi.go.th/index.php?page=index&language=ja การนำสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศไทย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ...
30/09/2021

Prime Minister’s address on “Supporting a Competitive Economy in Thailand” for Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) on 3 December 2014

... energy, keeping environmental protection in mind. Thailand is a strategic partner of all countries, not a competitor. Positive Economic Statistics: Estimated GDP in Q4: 1 per cent and in 2015: 2-3 per cent; Estimated investment volume approved by BOI in 2014: BHT 280 bn (approx. USD 8.48 bn) and in 2015: BHT 380 bn (approx. USD 11.51 bn); Increasing consumer and private sector confidence; and Budget of Government and state enterprises: BHT 4.9 trillion (approx. USD 148.5 bn). Highlighted Economic ...
12/12/2014

ผู้บริหารบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ซึ่งรัฐบาลมีความสนใจและต้องการดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังแนะนำให้บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI อีกด้วย
20/06/2017

**ノンイミグラント-O(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族)

... 就労者の労働許可書全ページコピー 就労者の労働許可期間( Work Permit )が 3 ヶ月以上あることを証明できるもの * 就労者と同日渡航で同日にビザ申請をする場合は 、就労者の WP3 、タイ投資委員会(BOI)もしくはIndustrial Estate Authority of Thailand(IEAT)からのビザ申請承認状コピーのいずれかを提出すること 11.      航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー*  *申請者名、タイ入国日が明記されていること ...
12/11/2021

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... ฝ่ายการพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง วัตถุประสงค์สำคัญของการนำคณะสื่อมวลชนญี่ปุ่นเยือนไทยในครั้งนี้ ...

**Non-immigrant B (Working)

... a copy the Letter of Consideration of Work Permit     " Form WP 3 ", issued by the Department of Employment, Ministry of Labor and Social Welfare of Thailand or     6.2 an approval letter from the Board of Investment of Thailand (BOI) ( eg1 , eg2 ) or      an approval letter from the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) click here for an example  7. Airline ticket or confirmation slip which is issued by airline’s office ,with applicants name , flight number ...
02/07/2021

**Non-immigrant-O (spouse/ dependent of foreigner legally works in the Kingdom)

... supporting document of spouse : the letter of consideration of work permit “ Form WP 3 ” issued by the Department of Employment, Ministry of Labor and Social Welfare of Thailand or an approval letter from the Board of Investment of Thailand (BOI)  ( eg1  ,  eg2 ) . 11.  Airline ticket or confirmation slip which is issued by airline’s office ,with applicants name , flight number as well as date of entry Additional documents for non-Japanese applicant :  12. A copy of resident card ...
06/07/2021

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)

... 就労者の家族 : Ø 戸籍謄本 Ø   以下の いずれかの 書類のコピー 1. タイ労働省発行の就労者の労働許可証 2. タイ労働省発行の就労者のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書) 3. タイ投資委員会(BOI)が発行した就労者の証明書 4. 就労者の Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) の証明書 学生・留学生 : Ø タイ教育省の認可を受けた教育機関が発行した在学証明書もしくは入学許可証のコピー ...
09/11/2020
Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next
  relevance date