ค้นหา

 
Found: 71

関係機関-東京

... 東京都目黒区下目黒6-15-21 03 3792 7033  03 3792 7034  www.attache.ob.tc 商務参事官事務所 102-0083 千代田区麹町5-4 セタニビル6F 03 3221 9482, 03 3221 9483 03 3221 9484 thaitctokyo@thaitrade.jp 経済・投資事務所 [タイ投資委員会(BOI)] 107-0052 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルWest 8F 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ 農務担当官事務所 153-0063 東京都目黒区目黒3-13-22 Kotaki Terrace C 03 6661 3844 03 3791 1400 agrithai@extra....
06/01/2022

สำนักงานในกรุงโตเกียว

... thaitctokyo@thaitrade.jp www.ditp.go.th/japan/ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว Fukuda Building West, 8 th Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว Kotaki Terrace C, 3-13-22 Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0063 03 ...
06/01/2022

Tokyo Offices

... Tokyo 03 3221 9482, 03 3221 9483 03 3221 9484 thaitctokyo@thaitrade.jp www.ditp.go.th/japan/ Office of Economic and Investment Affairs Fukuda Building West, 8 th Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ Office of Agricultural Affairs Kotaki Terrace C, 3-13-22 Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0063 03 6661 3844 03 3791 1400 Office of Industrial Affairs Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 03 6450 2490 03 6450 2491 ...
06/01/2022

นายกรัฐมนตรีผลักดันการลงทุนใน EEC ยกระดับโลจิสติกส์ครบวงจร รถ ราง เรือ อากาศ ย้ำเป้าหมาย “เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

... เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ EEC เลขาธิการ BOI ผู้บริหารระดับสูง (CEO ) จากบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ ...
06/01/2022

**ノンイミグラント-O(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族)

... 就労者の労働許可書全ページコピー 就労者の労働許可期間( Work Permit )が 3 ヶ月以上あることを証明できるもの * 就労者と同日渡航で同日にビザ申請をする場合は 、就労者の WP3 、タイ投資委員会(BOI)もしくはIndustrial Estate Authority of Thailand(IEAT)からのビザ申請承認状コピーのいずれかを提出すること 11.      航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー*  *申請者名、タイ入国日が明記されていること ...
12/11/2021

**ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)

...  有効期限がある労働許可証( Work Permit )のコピー ※ 見本1  ・ 見本2     B.  タイ労働福祉省雇用部門発行の The letter of consideration of` Work Permit“Form WP 3” のコピー ※ 見本       C.    タイ投資委員会(BOI)もしくはIndustrial Estate Authority of Thailand(IEAT)からの ビザ申請承認状のコピー  ※見本1(BOI) ・ 見本2   (ฺBOI)    ※見本(IEAT) 8. 以前、タイで就労したことがある申請者は、 以前の労働許可書(Work ...
12/11/2021

Non-Immigrant Visa B (Conducting business)

... copy the Letter of Consideration of Work Permit    " Form WP 3 ", issued by the Department of Employment, Ministry of Labor and Social Welfare of Thailand or -          an approval letter from the Board of Investment of Thailand (BOI) or an    approval letter from the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) 7. A copy of company’s registration documents stating the registered capital with equivalent amount of not less than 2 million Baht issued within six (6) months ...
14/10/2021

แผนกอื่นๆ

... 3221 9483 03 3221 9484 http://japan.thaitrade.com/ การลงทุนในประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว 03 3582 1806 03 3589 5176 www.boi.go.th/index.php?page=index&language=ja การนำสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศไทย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ...
30/09/2021

Other sections

... trade and export regulations, and exhibition in Thailand Office of Commercial Affairs 03 3221 9482 , 03 3221 9483 03 3221 9484 http://japan.thaitrade.com/ Investment in Thailand Office of Economic and Investment Affairs 03 3582 1806 03 3589 5176 www.boi.go.th/index.php?page=index&language=ja Bringing animals or pets to Thailand Office of Agricultural Affairs 03 6661 3844 03 3791 1400 Thai labor and trainees Office of Labour Affairs 03 5422 7014 , 03 5422 7015 03 5422 7016 thailabour@crest.ocn.ne....
30/09/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 8 Next
  relevance date