ค้นหา

 
Found: 83
Where: tags — BOI [x]

ウェブセミナー「タイ:医療関連製品の製造・開発への緊急投資に対する追加恩典」開催

2020年5月27日、タイ王国経済投資事務所(タイ投資委員会:BOI)はタイ大使館及び工業参事官事務所と共に、オンラインでのセミナー(ウェビナー)「タイ:医療関連製品の製造・開発への緊急投資に対する追加恩典」を開催し、医療機器や関連製品を製造する日系企業に向けたタイの投資奨励策について説明しました。 ...
BOI
27/05/2020

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... โดยไปสู่เฉพาะประเทศอาเซียน นางสาวอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย และ นาย บริษัท ...
BOI METI
27/05/2020

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ...

タイ工業団地セミナー

... 2019年8月22日、サリニー・ポンプラパイ公使参事官は、バンサーン・ブンナーク大使の代理としてタイ工業団地セミナーで歓迎の挨拶をしました。本セミナーには約60人の参加者があり、タイ工業団地公社のソムジン・ピルック総裁によるタイの工業団地について講演が行われました。また、タイ国内の工業団地から10名の事業主による参加者への事業案内も行われました。その他に、経済・投資事務所の吉井・ スタースィニ参事官(経済・投資)からは、タイ投資委員会(BOI)の投資奨励制度について説明がされました。
22/08/2019

The Roadshow of Industrial Estate Authority of Thailand (I-EAT) Seminar at the Royal Thai Embassy

... readiness of Industrial Estatein Thailand, as well as introducing the Executives from 10 Industrial Estates around Thailand to Japanese investors. Moreover, Mrs.Suthasinee Yoshii,Counsellor (Investment Promotion), also gave a lecture on incentive from BOI.
22/08/2019

โครงการ Roadshow ส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

... (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนณกรุงโตเกียวยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI อีกด้วย

The Ambassador chaired the Team Thailand Meeting in July 2019

On 8 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag chaired the Thai Team in Tokyo Meeting. The meeting was an opportunity for Thai organizations in Japan, including the Embassy, BOI office, Office of Commercial Affairs, Office of Agricultural Affairs, Office of Industrial Affairs, Office of Labor Affairs, Office of Educational Affairs, On 8 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag chaired the Team Thailand Meeting in July 2019....
08/07/2019

副首相が大阪で開催されたタイ投資セミナーで講演

2019年1月31日から2月2日まで、バンサーン・ブンナーク大使は、ソムキット・チャトゥシーピタク副首相に同行し大阪、和歌山、京都を訪問します。1月31日の午前中に、副首相は、大阪で開催された「タイ:前進するアセアン日本パートナーシップ」をテーマとしたタイ投資セミナーで講演をしました。セミナーには、日本の投資家約500人が参加しました。副首相は、アセアンの中核国というタイの重要性を強調し、また、完全に民主主義が回復し選挙が実施されることや経済開発などタイの発展についてもふれ、これらの要素は日本人投資家の関心を集めていると述べました。更に、タイ政府が2019年をタイ投資年間と定め、BOIは今年度に限りターゲット産業分野とタイの開発向上に向けたイノベーション分野の投資に特別優遇措置を整備しました。...
31/01/2019
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 9 Next
  relevance date