ค้นหา

 
Found: 15

緊急! タイ民間航空局(CAAT)は空路によるタイ入国禁止措置を4月30日まで延長します。

緊急! タイ民間航空局(CAAT)は空路によるタイ入国禁止措置を4月30日まで延長します。 緊急! タイ民間航空局(CAAT)は空路による入国禁止措置を4月30日まで延長します。 タイ人に関しましてタイ王国大使館は、現時点ではまだタイへの帰国証明書発行を再開致しません。業務開始日につきましては、再度お知らせ致します。 ...
15/04/2020

緊急! タイ民間航空局(CAAT)は4月 4日から6日 までとしていた空路によるタイ入国禁止措置を4月18日まで延長します。

タイ民間航空局(CAAT)は4月4日から6日までとしていた空路によるタイ入国禁止措置を4月18日まで延長します。 緊急! タイ民間航空局(CAAT)は4月4日から6日までとしていた空路によるタイ入国禁止措置を4月18日まで延長します。 ...
06/04/2020

タイのドローン登録制度について

タイのドローン登録制度については、このリンクを参考してください。 (https://www.caat.or.th/en/archives/27220) タイのドローン登録制度については、このリンクを参考してください。 ( https://www.caat.or.th/en/archives/27220 )
Drone
23/01/2018

タイ民間航空局(CAAT)は、2020年4月4〜6日のタイへの全フライトを一時停止します。この期間中のフライトはすべて3日後に延期されます。

タイ民間航空局(CAAT)は、2020年4月4〜6日のタイへの全フライトを一時停止します。この期間中のフライトはすべて3日後に延期されます。 2020年4月3日以降にタイへ渡航する方は、当局が指定する場所で14日間の待機となります。 ...
04/04/2020

緊急! タイ民間航空局(CAAT)は空路によるタイ入国禁止措置を6月30日23時59分まで延長します。

緊急! タイ民間航空局(CAAT)は空路によるタイ入国禁止措置を6月30日まで延長します。 !!緊急!! タイ民間航空局告知 件名:タイ国着陸航空機の飛行一時禁止措置(第5号) タイ民間航空局は、新型コロナウイルス感染拡大防止及び早期解決に向け、2020年5月31日までタイ国着陸航空機の飛行一時禁止措置(第4号)の告示を2020年4月27日付けで発令した。 ...
17/05/2020

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

... แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่7/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 >> https://www.caat.or.th/th/archives/51851 รวมทุกประกาศเกี่ยวกับ covid-19 >> www.caat.or.th/corona
COVID-19 CAAT
02/07/2020

タイ民間航空局(CAAT)告示:タイ国離着陸航空機の飛行許可条件

タイ民間航空局告示 件名:タイ国離着陸航空機の飛行許可条件   タイ民間航空局は、新型コロナウイルス感染拡大防止及び制御に備えて、 2020 年4月 3 日よりタイ国着陸航空機の飛行を一時禁止している。 現在、海外における感染拡大はまだ深刻な状況にあるため、国内の新たな感染拡大を効率的に防止・制御できるよう、感染症防止措置に基づく担当職員や管理官の検疫管理の容量に応じて、入国制限措置を講じる必要がある。...
COVID-19 CAAT
30/06/2020

CAAT Notification on Conditions for International Flight Permit to Thailand

With reference to the previous notifications of the Civil Aviation Authority of Thailand issued since 3 April 2020 imposing temporary ban on all international flights entering Thailand for the prevention and control of the Coronavirus Disease (COVID – 19) Pandemic,
30/06/2020

ประกาศเกี่ยวกับการใช้โดรน (Drone)

... ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.caat.or.th/en/archives/27220
23/01/2018

ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

... ผู้ที่เดินทางเข้าไทยจะถูกกักกันตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ (State Quarantine) โดยพักห้องคู่ https://www.caat.or.th/th/archives/49317?fbclid=IwAR2NdQUA238EvYS4Vht97-iVTmf3ze5m3a-uENrGQB4_W6dDN4PBZqLo0s8
Pages: 1 2 Next
  relevance date