ค้นหา

 
Found: 5

大使がJoint Demarche 会合に参加

... 2018年6月8日、バンサーン・ブンナーク大使は、外務省の岡浩中東アフリカ局長とパレスタイン大使とともにJoint Demarche会合に参加しました。この会合は、Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)加盟国が、2018年6月27日にタイで開催される第3回CEAPAD閣僚会議に大臣の参加を求めるために行われました。
CEAPAD
08/06/2018

The Ambassador attended the Joint Demarche

... African Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Japan, and the Ambassador of Palestine to Tokyo, presided over the Joint Demarche in order to invite the member states of the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) to assign ministerial-level delegates to attend the Third Ministerial Meeting of CEAPAD that will be held in Thailand on 27 June 2018.
08/06/2018

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Joint Demarche

... และเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ ณ กรุงโตเกียว ในกิจกรรม Joint Demarche เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) มอบหมายผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี CEAPAD ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ...

2013.02.14 タイ政府来日団への夕食会

2013年2月14日、タナーティップ・ウパティシン大使は、東京都内で行なわれる二国間会議や国際会議に出席するため来日したタイ政府代表らを大使公邸に招待して夕食会を行いました。今回の来日団は3つのグループに分かれており、タイ外務省のウィチャワット・イサラパックディ副事務次官を団長とするパレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)、タイ外務省のノパドン・クナウィブーン副事務次官を団長とする国際協力機構(JICA)との会談、日タイ経済連携協定(JTEPA)代表団は原産地部会に関して日本民間企業との会談に出席しました。  ...
22/02/2013

2013.02.14 Dinner in honor for Thai delegations

... at the Residence in honor for Thai delegations who visited Tokyo to participate in bilateral and international discussions. The delegations included participants of the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD), led by Mr. Vijavat Isarabhakdi, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, delegations for discussion with Japan International Cooperation Agency (JICA), led by Mr. Nopadol Gunavibool, Deputy Permanent Secretary of the Ministry ...
20/02/2013
  relevance date