ค้นหา

 
Found: 1

เยาวชนโครงการ Children’s International Festa 2017 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับเยาวชนจากโครงการ Children’s International Festa 2017 ซึ่งจัดโดย SOMOS International School จำนวน 25 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายบรรสาน ...
03/08/2017
  relevance date