ค้นหา

 
Found: 2

ประกาศเกี่ยวกับการใช้โดรน (Drone)

ถ้าเป็นการใช้รายงานข่าว ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน ถ้าเป็นการใช้รายงานข่าว ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก...
23/01/2018

タイのドローン登録制度について

タイのドローン登録制度については、このリンクを参考してください。 (https://www.caat.or.th/en/archives/27220) タイのドローン登録制度については、このリンクを参考してください。 ( https://www.caat.or.th/en/archives/27220 )
Drone
23/01/2018
  relevance date