ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — EEC: Thailand 4.0 in Action [x] ธนาคาร Mizuho [x]

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... ได้พบหารือกับนาย Seiji Imai, Senior Executive Officer ธนาคาร Mizuho ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61 ธนาคาร Mizuho ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "EEC: Thailand 4.0 in action" ที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น...
17/10/2018
  relevance date