ค้นหา

 
Found: 3

Ambassador visited the East Japan Heavy Ion Center and Vantech Factory, a camping car manufacturer, in Yamagata Prefecture.

On 31 October – 1 November 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan,visited East Japan Heavy Ion Center, Faculty of Medicine, Yamagata University, and Vantech factory, a camping car manufacturer in Yamagata Prefecture whichhas a production base in Thailand. East Japan Heavy Ion Center is an ion cancer treatment center that uses synchrotron light ...

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชม East Japan Heavy Ion Center และโรงงานบริษัท Vantech ผู้ผลิต camping car ในจังหวัดยามากาตะ

... ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เยี่ยมชม East Japan Heavy Ion Center คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยยามากาตะและโรงงานบริษัท Vantech ผู้ผลิต camping car ในจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเปิดโรงงานที่ประเทศไทยเพื่อเป็นฐานการผลิต ...

大使は山形大学医学部重粒子センター及び山形県内のVantech㈱キャンピングカー工場を視察

2022年10月31日-11月1日、シントン・ラーピセートパン大使は山形大学医学部東日本重粒子センターと、山形県内でキャンピングカーを製造販売しているVantech㈱を視察しました。同社はタイに関連工場を持っています。 東日本重粒子センターは、回転ガントリーという仕組みを使い、加速器で炭素イオンをガンに照射する治療を行うセンターです。手術が困難な高齢者や、治療が難しい部位にあるガンの治療などに適しています。大使と同センターは、今後の協力や交流について検討することに関心を表しました。...
  relevance date