ค้นหา

 
Found: 2

Ambassador Gave a Lecture by Funabashi International Relations Association

On 8 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow gave a lecture at the invitation by Funabashi International Relations Association. On 8 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow gave a lecture at the invitation by Funabashi International Relations Association. Touching upon the meaning of three colours of Thai national flag, H.E. the Ambassador explained ...

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ Funabashi International Relations Association

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้รับเชิญจาก Funabashi International Relations Association ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความหมายของทั้งสามสีของธงชาติไทยพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับประเทศไทยและลักษณะความเป็นไทย ...
  relevance date