ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ACT [x]

Ambassador attended the 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering

... ASEAN countries.  On this occasion, the Ambassador stated that Hitachi is important to the Thai ecnomy from the past to the present. Hitachi established the Lumada Centre in Chonburi Prefecture which responds to the Thailand 4.0 policy and hoped that Hitachi will support the “ASEAN Centre for Active Aging and Innovation" while Thailand is acting as the Chair of ASEAN.
18/03/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน The 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering

... มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย Hitachi ได้จัดตั้งศูนย์ Lumada Center ที่ จ. ชลบุรี ซึ่งตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และหวังว่า Hitachi จะช่วยสนับสนุน "Asean Centre for Active Aging and Innovation" ระหว่างที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ASEAN ด้วย
18/03/2019

大使が第8回ASEAN-Hitachi Annual Gatheringに参加

... 2019年3月18日、バンサーン・ブンナーク大使は、ASEAN各国の大使らとともに東京で開催された第8回ASEAN-Hitachi Annual Gatheringに参加しました。日立製作所(日立)の管理職が、日立の先端技術開発やASEAN諸国との協力関係について説明をしました。大使は、日立とタイの関係は長く、Thailand ... ... の実現に向けてLumada Center Southeast Asiaをチョンブリ県に設立したことや、ASEANの議長国である間に「ASEAN Centre for Active Aging and Innovation」の支援を期待していることを述べました。
日立
18/03/2019

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN-Hitachi Annual Gathering ครั้งที่ 6

... ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนประจำญี่ปุ่น (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN-Hitachi Annual Gathering ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนประจำญี่ปุ่น ...
19/12/2016

Sumitomo Corporation paid a courtesy call on the Ambassador

... discuss further investment promotion in Thailand. The Sumitomo Corporation has been one of the biggest companies to invest in various markets in Thailand for more than 50 years. More recently, the Sumitomo Corporation, Mitsubishi Heavy Industries and Hitachi, were awarded the contract by the State Railway of Thailand to launch the Red Line Construction Project; Bangsue-Rangsit route.
Sumitomo
07/06/2016

การเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของ นรม. ญป. และสถานะการดำเนินโครงการระบบรางของ ญป. ใน ตปท.

... Strategic and Global Partnership Working Together for Peace and Prosperity of the Indo-Pacific Region and the World และ Factsheet คสพ.ทวิภาคี ญี่ปุ่น – อินเดีย 1.1.3 การรับการเข้าเยี่ยมคารวะของ ... ... ญป. ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ JR East / Kawasaki Heavy Industries / Hitachi อนึ่ง นอกจากโครงการนี้แล้ว รบ. อินเดียยังมีโครงการจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีก ...
12/01/2016

2013.10.28 Ambassador Thanatip attended a Hitachi event for ASEAN Ambassadors

On 28 October 2013, H.E. Mr. Thanatip Upatising attended a company visit organized by Hitachi Ltd. for ASEAN Ambssadors in Tokyo.  The event was conducted to introduce Hitachi’s business activities including social infrastructure projects to ASEAN Ambassadors and also to promote friendship between the company and ASEAN Ambassadors.
31/10/2013
  relevance date