ค้นหา

 
Found: 11

Ambassador of Thailand welcomed Ambassador of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo

On 5 March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, met with H.E. Mr. Héctor Alejandro Palma Cerna, Ambassador of the Republic of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo. Both sides exchanged views about bilateral relations between Thailand and Honduras, as well as cooperation in the multilateral fora. Ambassador of Honduras also took this opportunity to express his appreciation ...

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Honduras to the Kingdom of Thailand with Residence in Tokyo pays a courtesy call on Ambassador

On 8 October 2020, H.E. Mr. Héctor Alejandro Palma Cerna, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Honduras to the Kingdom of Thailand with Residence in Tokyo paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Japan. Both sides discussed about the strengthening of bilateral relations between Thailand and ...
08/10/2020

Ambassador of Thailand to Japan exchanged views over lunch with Ambassador of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo

On 29 October 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, and H.E. Mr. Héctor Alejandro Palma Cerna, Ambassador of the Republic of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo, exchanged views over lunch about bilateral relations between Thailand and Honduras, as well as cooperation in the multilateral fora.
09/11/2021

Ambassador of Thailand welcomes Ambassador of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo

On 26 July 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, met with H.E. Mr. Héctor Alejandro Palma Cerna, Ambassador of Honduras to Thailand with Residence in Tokyo. Both Ambassadors exchanged views on the bilateral cooperation between Thailand and Honduras in the international arena and the COVID-19 situations as well as response measures against the pandemic in respective ...
Honduras
26/07/2021

Ambassador-Designate of the Republic of Honduras residence in Japan, paid a courtesy call on the Ambassador

On 18 March 2019 H.E. Mr. Alejandro Palma Cerna, Ambassador-Designate of the Republic of Honduras residence in Japan, paid a courtesy call on H.E. Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan. On 18 March 2019 H.E. Mr. Alejandro Palma Cerna, Ambassador-Designate of the Republic of Honduras residence in Japan, paid a courtesy call ...
18/03/2019

Luncheon for Ambassadors accredited to Thailand with residence in Tokyo

... 2011, Ambassador Virasakdi Futrakul, hosted a luncheon and briefing on Thailand for ambassadors accredited to Thailand with residence in Tokyo, including the Ambassadors of the Republic of Nicaragua, Republic of Malawi, Republic of Rwanda, Republic of Honduras, and Republic of Djibouti. On 14 October 2011, Ambassador Virasakdi Futrakul, hosted a luncheon and briefing on Thailand for ambassadors accredited to Thailand with residence in Tokyo, including the Ambassadors of the Republic of Nicaragua,...
27/10/2011

タイ王国兼任駐日ホンジュラス共和国大使がタイ大使を表敬訪問

2020年10月8日、タイ王国兼任駐日ホンジュラス共和国大使のエクトル・アレハンドロ・パルマ・セルナ閣下がシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、タイとホンジュラス共和国の二国間及び多国間協力関係の強化について協議しました。 2020年10月8日、タイ王国兼任駐日ホンジュラス共和国大使のエクトル・アレハンドロ・パルマ・セルナ閣下がシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、タイとホンジュラス共和国の二国間及び多国間協力関係の強化について協議しました。
08/10/2020

タイ大使がタイ兼任駐日ホンジュラス大使と懇談

2021年7月26日、シントン・ラーピセートパン大使は、エクトル・アレハンドロ・パルマ・セルナ・タイ王国兼任駐日ホンジュラス大使と懇談しました。両大使は、タイとホンジュラスの国際場裏における協力、両国の新型コロナウィルス感染状況や対策などについて意見交換をしました。また東京2020オリンピック・パラリンピックについても触れ、両国の選手達の健闘を祈りました。パルマ・セルナ大使は、女子テコンドーのパニパク・ウォンパタナキット選手がタイにとって今大会初となる金メダルを獲得したことに祝意を述べました。
Honduras
26/07/2021

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต...
08/10/2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับเอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับ นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต...
Honduras
26/07/2021
Pages: 1 2 Next
  relevance date