ค้นหา

 
Found: 3

President of Kanagawa Prefectural Assembly and Chairman of Kanagawa Prefectural Assembly Japan – Thailand Friendship League paid a courtesy call on Thai Ambassador

... of Thailand to Japan. In this occasion, Mr. SHIKIDA expressed his appreciation for the Embassy’s support in facilitating the Yokohama City’s fire equipment donation to the NGO in Thailand. Mr. SHIKIDA also introduced about the International Horticultural Expo 2027 which will be held in Yokohama. Both sides discussed ways to promote Thai-Kanagawa Prefecture relations and support to each other’s Expo activity. Currently, Thailand is actively running a campaign to host Specialised Expo 2028 in Phuket 

ประธานสมาชิกสภาจังหวัดคานางาวะและประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สภาจังหวัดคานางาวะ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เพื่อขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตที่ประสานงานการบริจาคชุดผจญเพลิงของเมืองโยโกฮามะให้กับ NGO ในไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งาน International Horticultural Expo 2027 ที่เมืองโยโกฮามะเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จังหวัดคานางาวะ ...

神奈川県議会日タイ友好議員連盟会長一行が大使を表敬訪問

2023年3月20日、シントン・ラーピセートパン大使は神奈川県議会議長で神奈川県議会日タイ友好議員連盟の会長である敷田博昭議員一行の表敬訪問を受けました。敷田議員は、横浜市からタイのNGOに向けた消防用備品の寄贈について大使館が連絡調整に協力したことについて感謝しました。また、横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会について説明を行いました。この機会に両者はタイと神奈川県との関係促進について、博覧会開催国について意見交換しました。タイは現在、プーケットが...
  relevance date