ค้นหา

 
Found: 4

Children’s International Festa 2014

On 7 September 2014, the Royal Thai Embassy, in cooperation with the International Thai Dance (ITDA),  held a fruit carving workshop and arranged Thai traditional dance to perform on stage in the Children’s International Festa 2014 at Ebisu Garden Place, Tokyo.   The Children’s International  Festa is held annually to provide opportunity for Japanese children to experience cultural exchange with Embassies in Tokyo.  This year 11 Embassies participate in the event.  
07/09/2014

2014.08.06 นักเรียนและผู้ปกครองญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2014 เยือนสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น 15 คน พร้อมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2014 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น 15 คน พร้อมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ...
06/08/2014

2014.08.06 Participants of Children Festa 2014 Visited the Royal Thai Embassy

On 6 th August, 2014, fifteen students participating in the “International Children Festa” program, arranged by SOMOS International School, visited the Royal Thai Embassy with their parents. After Minister Singthong Lapisatepun conveyed a greeting speech, embassy staff gave a brief lecture on Thailand and cultures. In line with our ...
08/08/2014

2014.08.06 こども国際フェスタ2014の参加者が大使館訪問

2014年8月6日、シントン・ラーピセートパン公使と大使館スタッフは、こども国際フェスタ(Childrens International Festa)2014に参加する小中学生15名とその保護者を大使館ホールにお迎えしました。同事業は、SOMOS International Schoolによって企画され、外務省が後援をしています。 公使が挨拶をした後、大使館スタッフがタイの文化や、タイ人の生活に欠かせないハーブとスパイスについて話をしました。昼食は、タイ料理を用意し、タイ語で書かれた名札や、タイの資料などが子ども達にプレゼントされました。 ...
06/08/2014
  relevance date