ค้นหา

 
Found: 2

Ambassador Attended the International Flower Expo in Tokyo (IFEX)

On 14 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow participated in the ribbon cutting ceremony of the 12th International Flower Expo in Tokyo (IFEX), On 14 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow participated in the ribbon cutting ceremony of the 12th International Flower Expo in Tokyo (IFEX), which was organized by Reed Exhibitons Japan Ltd. at Makuhari Messe, Tokyo. The ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเปิดงาน International Flower Expo Tokyo (IFEX)

... ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมตัดริบบิ้นในการเปิดงานแสดงดอกไม้ International Flower Expo Tokyo (IFEX) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมตัดริบบิ้นในการเปิดงานแสดงดอกไม้ ...
  relevance date