ค้นหา

 
Found: 22

JENESYS 2018招へいプログラム:科学技術交流

2018年12月17日、内野ティーランクーン一等書記官は対日理解促進交流プログラム「JENESYS 2018招へいプログラム:科学技術交流」の報告会に、日本国外務省の深堀裕賢対日理解交流室長らと共に出席しました。同プログラムは日本政府による青少年招聘事業であり、今回はタイとシンガポールの学生が参加しました。参加者は一週間に渡り、技術やイノベーションについて学ぶと共に、日本文化を体験します。...
17/12/2018

Minister-Counsellor attended the presentation of work plan by Thai students in a JENESYS exchange program

On 19 March 2018, Minister-Counsellor Salinee Phonprapai attended the presentation of work plan by 28 Thai students who participated in a JENESYS exchange program organised by Japan International Cooperation Center. People-to-people exchanges are fundamental to close and cordial Thai-Japanese relations. On 19 March 2018, Minister-Counsellor Salinee Phonprapai attended the presentation of work plan by 28 Thai students who participated in a JENESYS exchange program organised by Japan International...
JENESYS
19/03/2018

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS

On 1 August 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended the Reporting Session of the JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange: Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation at Kikai Shinko Kaikan, Tokyo. The program was organized by the Japan International Cooperation Center (JICE). There were seven Thai high school students participating in this program, namely (1) Ms. Kunlaphon Sakeaw (2) Ms. Thapawee Srijuntong (3) Ms. Piyathida Auifujai (4) Ms...

公使参事官がJENESYS プログラムの成果報告会に出席

 2023年8月1日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は、東京都の機械振興会館で行われた「日本ASEAN友好協力50周年記念認定事業:JENESYS日本ASEAN高校生交流」の成果報告会に出席しました。このプログラムは一般財団法人日本国際協力センター(JICE)によって開催されました。タイからは7人の高校生1.クンラポーン・サーゲオ 2.ターパヴィー・スィチャントン 3.ピヤティダー・ウイフーチャイ 4...

The Royal Thai Embassy attended the Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology”

On 17 December 2018, Ms. Dheerangkun Uchino, First Secretary, attended the Jenesys 2018 workshop “Exchange for Science and Technology” as guests of honour with Mr. Yasutaka Fukahori, Director of Friendship Ties Division, Ministry of Foreign Affairs of Japan. The participants of this exchange programme were students from Thailand and Singapore. They were sponsored by the Japanese governments to come to Japan to learn the innovation and technology as well as experienced Japanese culture for one...
JENESYS
17/12/2018

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS

On 11 September 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended the Reporting Session of "JENESYS" Thai-Japan Agriculture Exchange for University and High School Students project, organised by the Japan International Cooperation Center (JICE) at the L Stay & Glow Hotel in Tokyo Metropolitan. There were 14 Thai representatives attending the session, including high school and university students as well as representatives from the Ministry of Education of Thailand. The "JENESYS"...
JENESYS 2023
11/09/2023

อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมชมการแสดงผลงานของนักเรียนไทยภายใต้โครงการ JENESYS exchange program

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมชมการแสดงผลงานของนักเรียนไทย 28 คนภายใต้โครงการ JENESYS exchange program ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสู่ประชาชนนี้เป็นพื้นฐานการกระชับความสัมพันธ์ไทย...
JENESYS
19/03/2018

公使参事官がJENESYSプログラムの報告会に出席

2018年3月19日、サリニー・ポーンプラパイ公使参事官は、日本国際協力センター(JICE)が開催する対日理解促進交流プログラム「JENESYS 2017招へいプログラム」の報告会に出席しました。28名のタイ人学生が参加した同プログラムは、タイと日本のより緊密な関係構築の基礎となる、国民同士の交流を促進する事業です。 2018年3月19日、サリニー・ポーンプラパイ公使参事官は、日本国際協力センター(JICE)が開催する対日理解促進交流プログラム「JENESYS...
JENESYS
19/03/2018

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange : Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and...

Minister Counsellor attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022

On 12 December 2022, Minister Counsellor Romdej Phisalaphong attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022 Japan - ASEAN AOIP - FOIP project at Tokyo Bay Ariake Washington Hotel. The project was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). Six of the total 77 participants from different countries were Thai university students and graduates namely 1. Ms. Nichapa Amphol 2. Ms. Solya Sanchaiworanan 3. Ms. Manasanan Wongchaiya 4. Ms. Nisa Kanitthasunthon 5. Ms Irin Julajaturasirarat...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date