ค้นหา

 
Found: 4

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS 2022

On 27 February 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended a Reporting Session of the Japan Friendship Ties Program “JENESYS2022 ASEAN-Japan Youth Leaders Exchange” at Tokyo Bay Ariake Washington Hotel, Tokyo. The programme was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). From total 117 participants from ASEAN countries, Timor-Leste and Japan,...

公使参事官がJENESYS 2022プログラムの成果報告会に出席

 2023年2月27日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は、東京都の東京ベイ有明ワシントンホテルで行われた「対日理解促進交流プログラムJENESYS2022 日ASEANユースリーダー交流」の成果報告会に出席しました。このプログラムは一般財団法人日本国際協力センター(JICE)によって開催され、アセアン諸国、東ティモール、日本から合計117名の大学生、大学院生及び卒業生が参加しました。タイからは1...

Minister Counsellor attended a briefing on the outcomes of the JENESYS 2022

On 30 January 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended a briefing on the outcomes of the Japan Friendship Ties Program “JENESYS2022 ASEAN-Japan History of Development Cooperation” at Shinjuku NS Building, Tokyo. The programme was organised by the Japan International Cooperation Center (JICE). Ten of the total 100 participants from ASEAN countries were Thai university ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN Youth Leaders Exchange ที่โรงแรม Tokyo Bay Ariake Washington...
  relevance date