ค้นหา

 
Found: 59

2014.07.07 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันประธาน JETRO กรุงเทพฯ คนใหม่

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Masayasu Hosumi ประธาน Japan External Trade Organization (JETRO) กรุงเทพฯ คนใหม่ และนาย Toshiyuki Takano ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Itochu Corporation ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ ...
16/07/2014

大使がセミナー EEC:Thailand 4.0 in Action で開会の挨拶

2018年7月4日、バンサーン・ブンナーク大使は、みずほ銀行、BOI、JETRO共催セミナーEEC:Thailand 4.0 in Actionで開会の挨拶をしました。 2018年7月4日、バンサーン・ブンナーク大使は、みずほ銀行、BOI、JETRO共催セミナーEEC:Thailand 4.0 in Actionで開会の挨拶をしました。本セミナーは経団連で行われ、大使は、Thailand ...
04/07/2018

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธาน JETRO

... เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้พบหารือนาย Hiroyuki Ishige ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
26/06/2015

大使館がビジネスセミナー「日本におけるタイからの事業・投資の機会と方針」を開催

... ジェトロの代表は、タイの投資家にとって関心の高い日本の産業に関して、外国人投資家向けのサービスを紹介しました。それは1.観光業、2.技術革新を含めた研究と開発、3.タイに競争力がある食品産業、代替エネルギーです。 ( 以下参照 JETRO POWER POINT PART 1 ) / ( 以下参照 JETRO POWER POINT PART 2 ) また、バンコク銀行東京支店長は、「様々な理由、例えば、経済発展や為替レート、株価が適していること、低利息であること、日本政府が海外からの投資を援助してることなどから、現在がタイにとって日本で投資する最大の好機である」と意見を述べました。さらに、タイランド4....
01/02/2018

PM and Mekong leaders welcome Japanese private sector to join in development of Mekong sub-region

... October 9, 2018, at 1400hrs (local time), at Palace Tokyo Hotel, Tokyo, Japan, Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha and leaders of Mekong sub-regional countries attended the Mekong – Japan Business Forum organized by Japan External Trade Organization (JETRO). Gist of the Prime Minister’s statement is as follows: The Prime Minister commended JETRO for organizing the event for all stakeholders to be able to share visions and opinions on how to mobilize cooperation for sustainable growth of the ...
09/10/2018

The Ambassador had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar“EEC: Thailand 4.0 in Action”

On 4 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar “EEC: Thailand 4.0 in Action” which was held by the EEC Office together with Mizuho Bank, BOI and JETRO at the Keidanren Hall. On 4 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar “EEC: Thailand 4.0 in Action” which was held by the EEC Office together ...
04/07/2018

สัมมนาการส่งเสริมการลงทุนจาก ตปท. ใน จ.โทจิกิ

... สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/ ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย Kazuya Nakajo, Director-General, Invest Japan Department, JETRO ได้แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในญี่ปุ่น ของ JETRO และแนวทางความช่วยเหลือธุรกิจต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนใน ...
16/11/2015

12.9 大使がJETRO主催のタイ洪水に関するセミナーに出席

2011年12月9日、ウィーラサック・フートラクーン大使は、日本貿易振興機構(ジェトロ)主催、ジェトロ本部展示会館で行われた「日タイ洪水復興セミナー:タイ洪水復興をめぐる各国の現状と日本企業の経営戦略 」にて開会の挨拶を行いました。セミナーには、企業と報道機関等から300名を超す参加があり、ジェトロの礒部博昭理事やバンコク事務所の井内摂男所長らが講演を行いました。大使は、日本の企業関係者に対して、タイ政府は中・長期的な対策と共に、2012年8月までに全ての工業団地に100年サイクルの降雨対策を行うことを奨励する具体的な政策があると話しました。
21/12/2011

งานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจชาวไทย เข้าร่วมงานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action

... ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action ซึ่งจัดโดยสำนักงาน EEC ร่วมกับธนาคารมิซูโฮะ BOI และ JETRO ณ ห้องประชุม เคดันเรน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวถึงการลงทุนในเขต Eastern Economic Corridor หรือ EEC ...
EEC Keidanren
04/07/2018
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date