ค้นหา

 
Found: 59

เอกอัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว ProPak Asia 2010 Road Show in Japan

... สถานการณ์ในประเทศไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพบปะกับนักธุรกิจญี่ปุ่นและ JETRO ได้กล่าวว่า การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศแต่อย่างใด ...
24/02/2010

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... ผู้ว่าการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Japan Finance Corporation (JFC) และนาย Nobuhiko Sasaki ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitsubishi ...
30/07/2019

2012.12.18-19 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD รับรางวัล Asia Cosmopolitan Awards

... โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ...
26/12/2012

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... (เคดันเรน) อีกด้วย รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ยังได้พบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ประธาน JETRO และบริษัทชั้นนำที่ดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายจัดตั้ง Super Clusters ของไทย รวมทั้งได้บรรยายในสัมมนา ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

... ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงาน (กรมแรงงานโตเกียวของกระทรวงแรงงาน) ศูนย์ปรึกษาด้านวีซ่า (กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น) JETRO เป็นต้น ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในด้านการหางานและด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะของรัฐบาลญี่ปุ่น ...
COVID-19
12/06/2020

ท่าทีของญี่ปุ่นต่อผลการเจรจา TPP -2-

... สมาชิก TPP ตั้งแต่ภายในเดือนนี้ และตั้งเป้าให้มากกว่า 100 ครั้งภายในปี งปม. นี้ และจะร่วมมือกับ JETRO และ Organization for Small & Medium Enterprise and Regional Innovation (SMRJ) ในการให้ข้อมูลต่อ SMEs และสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับ ...
22/10/2015

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... 3.4 การมีไทยเป็นฐานการผลิต กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Japan External Trade Organization (JETRO) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... ไปยังตัวเมืองในช่วงค่ำให้มากขึ้น ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 3. ความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 3.1 การค้า จากสถิติของ JETRO ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2557 มีมูลค่ารวม 8,573.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.02 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ...
16/06/2014

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... โดยจัดตั้ง consourtium สนับสนุนการดำเนินธุรกิจใน ตปท. ของบริษัทญี่ปุ่นจากการใช้บังคับ TPP ซึ่งประกอบด้วย JETRO เป็นหน่วยงานหลัก รบ.ท้องถิ่นของญี่ปุ่น สภาหอการค้าและ อก. สถาบันการเงิน Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) ...
30/12/2015
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6
  relevance date