ค้นหา

 
Found: 7

2014.01.20 大使がJITCOの新年会に参加

2014年1月20日、タナティップ・ウパティシン大使は国際研修協力機構(JITCO)の新年会に参加しました。JITCOは内閣府の公益財団法人認定を受けた機関であり、外国人技能実習制度・研修制度を管理し、帰国後も身に付けた技能を活かせるように支援しています。現在、約3千人のタイ人技能実習生が来日しており、自動車部品工業や農業の分野で研修を受けています。
21/01/2014

Ambassador attended the New Year Party of JITCO

On 23 January 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun and Minister Counsellor (Labour) Saichon Akanitvong attended the New Year Party of JITCO (Japan International Training Cooperation Organization) and met with Mr. Hiroaki Yagi, President of JITCO On 23 January 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun and Minister Counsellor (Labour) Saichon Akanitvong attended the New Year Party of JITCO ...
JITCO
23/01/2020

大使がJITCOの新年会に参加

2020年1月23日、シントン・ラーピセートパン大使はサイション・アカニッタヴォン公使参事官(労働)と共に国際研修協力機構 (JITCO) の新年会に参加しました。JITCO の八木宏幸理事長とタイ人の受入促進をめぐり、特に2019年4月新設された「特定技能ビザ」について懇談しました。また、カンボジア、ベトナム、インドネシア大使館の外交官も新年会に参加しました。 ...
23/01/2020

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานปีใหม่ของ JITCO

... ลาภพิเศษพันธุ์ และ นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เข้าร่วมงานฉลองปีใหม่กับทาง JITCO ( Japan International Training Cooperation Organization ; องค์กรความร่วมมือฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ ...
23/01/2020

2014.01.20 Ambassador joined JITCO New Year Cocktail Party

On 20 January 2014, Ambassador Thanatip Upatising attended the New Year Cocktail Party organized by Japan International Training Cooperation Organization (JITCO).  JITCO is a supervising organization under the Japanese Cabinet Office, which advises and assisted foreign trainees to receive technical training in various fields in Japan.  At present, approximately 3,000 Thai trainees are in training programs,...
21/01/2014

2014.01.20 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานปีใหม่ JITCO

... นายธนาธิป อุปัติฤงค์ เอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ขององค์การ Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) ซึ่งเป็นองค์การอิสระของรัฐบาลญี่ปุ่น ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ฝึกงานชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น ...
21/01/2014

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพบปะเกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น

... ซึ่งจัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น JAPAN International Training Cooperation Organization (JITCO) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานพิธีเปิด ...
29/08/2016
  relevance date