ค้นหา

 
Found: 76

The Royal Thai Embassy in Tokyo Holds Lecture on Japan’s Economy

On 20 May 2015, Royal Thai Embassy in Tokyo, in collaboration with Japan- Thailand Business Forum (JTBF), invited Prof. Akira Kojima, Trustee& Visiting Professor of the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) and Adjacent Professor of Ritsumeikan University (Kyoto), to give a lecture on Japan’s current economic situation at the Embassy....
20/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับ Japan-Thailand Business Forum (JTBF) เชิญศาสตราจารย์ Akira Kojima Trustee & Visiting Professor of GRIPS ( National Graduate Institute for policy Studies )  and Adjacent professor of Ritsumeikan University (Kyoto) มาบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น ...
20/05/2015

2014.07.10 Ambassador attended the reception of Japan-Thailand Business Forum (JTBF)

On 10 July 2014, Ambassador attended the reception after the General Meeting of Japan-Thailand Business Forum (JTBF). There were around 40 members of JTBF attending the reception. In this occasion, Ambassador explained the recent political situation of Thailand to JTBF members and requested for the kind cooperation from JTBF members, who are close friends of Thailand,...
16/07/2014

2014.07.10 大使はJapan-Thailand Business Forum (JTBF)のレセプションに出席

7月10日にタナティップ大使は、Japan-Thailand Business Forum (JTBF)の総会後のレセプションに出席した。 会議に約40名のJTBFのメンバーが参加した。この機会に、 大使はタイの現在の政治事情を説明し、 タイの親友であるJTBFのメンバーから事情の理解及び他の日本 ...
16/07/2014

2014.07.10 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงของ Japan-Thailand Business Forum (JTBF)

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในการประชุมประจำปีของ Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ในโอกาสนี้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของเมืองไทย ...
16/07/2014

2013.08.28 Ambassador hosted the dinner for JTBF members

On 28 August 2013, Ambassador Thanatip Upatising hosted dinner for members of Japan-Thailand Business Forum (JTBF) at Royal Thai Embassy’s office in order to encourage officials of each office under Royal Thai Embassy to familiarize with member of each sub-committee under JTBF which was just re-structured. The Embassy and JTBF agreed to hold activities together ...
30/08/2013

2013.08.28 JTBF会員との夕食会

2013年8月28日、タナティップ・ウパティシン大使は、日タイ・ビジネスフォーラム(JTBF)の会員を大使館に招待し、夕食会を行いました。同会は、タイ関係各事務所の所長と新しく小委員会を編成したJTBF会員の方々が親睦を深め、今後の活動において相互協力を続けていくために行われました。 ...
30/08/2013

2013.08.28 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิก JTBF

... สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิก Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
30/08/2013

2013.07.25 大使が日タイ・ビジネスフォーラム(JTBF)の年次総会及びレセプションに出席

2013年7月25日、タナティップ・ウパティシン大使及び大使館職員は、泉ガーデン住友会館で行われた日タイ・ビジネスフォーラム(JTBF)の2013年次総会及びレセプションに出席しました。
29/07/2013

2013.07.25 Ambassador attended the Reception on occasion of the annual General Meeting of JTBF

On 25 July 2013, Ambassador Thanatip Upatising and the officials of Royal Thai Embassy, Tokyo, attended the Reception on occasion of the 2013 annual General Meeting of Japan – Thailand Business Forum (JTBF) at Sumitomo Kaikan, Izumi Garden.
29/07/2013
Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next
  relevance date