ค้นหา

 
Found: 76
Where: tags — JTBF [x]

ครูใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นาย Koyama Mitsutoshi สมาชิก Japan - Thailand Business Forum (JTBF) ได้นำนาย Ono Hiroshi ครูใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย Gakkugei เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ...

The Principal of Gakkugei University Demonstration High School paid a courtesy call on the Ambassador

On 5 November 2019, Mr. Koyama Mitsutoshi, a member of Japan-Thailand Business Forum (JTBF), led Mr. Ono Hiroshi, Principal of the Gakkugei University Demonstration High School, to pay a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun to report the activities of 250 students of Gakkugei University Demonstration High School’s trip ...
05/11/2019

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสมาคมญี่ปุ่น - ไทย (JTA) และ Japan - Thailand Business Forum (JTBF) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้ให้การต้อนรับนายโนบุโอะ นาคายามะ ประธานสมาคมญี่ปุ่น - ไทย (JTA) และนายอะระมะคิ อิซาโอะ ประธาน Japan - Thailand Business Forum (JTBF) และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะเกษียณอายุราชการ อนึ่ง JTA และ JTBF ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ...
JTA JTBF
10/10/2019

日本タイ協会及び日本タイ・ビジネスフォーラム代表が大使を表敬訪問

2019年10月10日、バンサーン・ブンナーク大使は、今月末の離任にあたり、公益財団法人 日本タイ協会(JTA)の中山信夫理事長及び日タイ・ビジネスフォーラム(JTBF)の荒牧功事務局長を始め理事らの表敬訪問を受けました。 2019年10月10日、バンサーン・ブンナーク大使は、今月末の離任にあたり、公益財団法人 日本タイ協会(JTA)の中山信夫理事長及び日タイ・ビジネスフォーラム(JTBF)の荒牧功事務局長を始め理事らの表敬訪問を受けました。JTA及びJTBFは両国の親密な関係促進を目的に活動し、大使館と協力して様々な事業を行っています。大使は、両団体のこれまでの尽力に対し謝意を述べました。
JTA JTBF
10/10/2019

The representative of JTA and JTBF paid a courtesy call on the Ambassador

.... Nobuo Nakayama, Chairman of Japan – Thailand Association and Mr. Aramaki Isao, Chairman of Japan – Thailand Business Forum as well as the delegation to pay a courtesy call on the occasion that the Ambassador will finish his tenure. JTA and JTBF were organized to strengthen the relations between both countries which the Embassy has been giving the cooperation in several activities. Moreover, the Ambassador expressed his gratitude to the both associations for their effort until now.
JTA JTBF
10/10/2019

The Ambassador attended the JTBF reception party

On 18 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual reception party of the Japan - Thailand Business Forum (JTBF) by having Team Thailand in Tokyo participating as well. On this occasion, Ambassador Bansarn expressed the information about the economy development and current Thai politic situation On 18 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual ...
JTBF Party
18/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของ JTBF

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีของ Japan - Thailand Business Forum (JTBF) โดยมีสมาชิกทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
JTBF Party
18/07/2019

大使がJTBF懇親会に参加

2019年7月18日、バンサーン・ブンナーク大使は、Japan Thailand Business Forum (JTBF)の懇親会に、タイ政府関係事務所所長、タイ王国大使館外交官や職員らと共に参加しました。 2019年7月18日、バンサーン・ブンナーク大使は、Japan Thailand Business Forum (JTBF)の懇親会に、タイ政府関係事務所所長、タイ王国大使館外交官や職員らと共に参加しました。この機会に、大使は新政権の重要な経済政策を含んだタイ経済と政治の発展について述べ、タイで事業を行っているJTBFの会員に向けて情報を提供しました。また、2019年9月に任期が終了することを告げました。JTBF ...
JTBF
18/07/2019

大使館とJTBF がセミナーと写真展「日タイのビジネス交流を振り返る」を共催

2019年2月20日、タイ大使館と日タイ・ビジネスフォーラム(JTBF)はタイ大使館ホールでセミナーと写真展「日タイのビジネス交流を振り返る」を共催し、バンサーン・ブンナーク大使が開会の挨拶をしました。今回の事業は、過去から現在に至るまでの、タイの発展と日本企業の関わりを振り返ることを目的として開催されました。戦後から現在の両国のパートナーシップに関するセミナーでは、横浜市立大学の柿崎一郎教授と、日本総合研究所の大泉啓一郎上席主任研究員といったタイの専門家を講師に招き、NHKの道傳愛子解説委員をモデレーターとして ...
JTBF
20/02/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ...
20/02/2019
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 8 Next
  relevance date