ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — JTBF Party [x]

Ambassador gave opening remarks at the JTBF annual party

On 31 July 2023, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, gave opening remarks at the annual party hosted by Japan-Thailand Business Forum (JTBF) at Sumitomo Kaikan. On this occasion, the ambassador expressed his gratitude to the JTBF for its long-standing cooperation with the Embassy and Team Thailand in Japan and for helping forge the connections for Thai private sector in Japan at the ...
31/07/2023

大使が日タイビジネスフォーラムの懇親会で開会の挨拶

2023年7月31日、シントン・ラーピセートパン大使は、住友会館で行われた日タイビジネスフォーラム(JTBF)の懇親会で開会の挨拶をしました。 大使は、在東京タイ王国大使館と在日チームタイランドに対するこれまでの協力、また 2023年6月15日にタイ王国大使館ホールで行われたネットワーキングレセプションにおいて、日本に進出しているタイ民間企業の連携を強化するための統合を支援するネットワークの構築の支援をしたJTBFに謝意を述べました。
31/07/2023

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวเปิดงานเลี้ยงประจำปี Japan-Thailand Business Forum

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกล่าวเปิดงานเลี้ยงประจำปี Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ณ Sumitomo Kaikan ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือจาก JTBF ที่มีให้สถานเอกอัครราชทูต ...
31/07/2023

The Ambassador attended the JTBF reception party

On 18 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual reception party of the Japan - Thailand Business Forum (JTBF) by having Team Thailand in Tokyo participating as well. On this occasion, Ambassador Bansarn expressed the information about the economy development and current Thai politic situation On 18 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual ...
JTBF Party
18/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของ JTBF

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีของ Japan - Thailand Business Forum (JTBF) โดยมีสมาชิกทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
JTBF Party
18/07/2019
  relevance date