ค้นหา

 
Found: 20

Ambassador strengthened relationship with President of Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)

On 18 April 2024, Mr. KUWATA Hajime, President of Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS), together with JTECS executives, paid a courtesy call on H.E. Mr. Witchu Vejjajiva, Ambassador of Thailand to Japan. Both sides discussed decade-long cooperation between Thailand and JTECS. The Ambassador expressed appreciation towards JTECS’s ...
18/04/2024

Ambassador of Thailand exchanged views with the President of JTECS

On 29 January 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, exchanged views with Mr. KUWATA Hajime, President of Japan - Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) and his management team on the collaboration between Thailand and JTECS, particularly the “Smart Monodzukuri project”. On 29 January 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, exchanged views with Mr. KUWATA Hajime, President ...
JTECS
29/01/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานของ JTECS

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นาย KUWATA Hajime ประธาน Japan - Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) และคณะผู้บริหารของ JTECS เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
JTECS
29/01/2021

Ambassador attended the 50th Anniversary Celebration of JTECS

On 9 September 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended the 50 th anniversary celebration of the Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) held at the Royal Thai Embassy Hall. More than 80 people joined the event, including Mr. UCHIYAMADA Takeshi -Chairman of JTECS, Mr. KIMURA Satoshi - Director-General of Trade and Economic Cooperation Bureau, METI,Mr. SUGIURA Seiken -former Minister ...

大使、JTECS理事長と意見交換

2021年1月29日、シントン・ラーピセートパン大使は、一般社団法人日・タイ経済協力協会 (JTECS)幹部の方々の表敬訪問を受けました。大使と桑田始理事長は “スマートものづくりプロジェクト” 2021年1月29日、シントン・ラーピセートパン大使は、一般社団法人日・タイ経済協力協会 ...
JTECS
29/01/2021

Ambassador Gave Lecture at a JTECS Seminar

... 1 August 2023, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, was invited as a speaker at the online seminar "Reshaping a new Japan-Thai relationship: Expectations from Thailand, the direction Japan should take, and the role of JTECS”. The seminar was co-organized by the Office of Industrial Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo, and Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS). Speakers included Mr. Panuwat Triyangkulsri, Secretary General of the Cane and Sugar Board; ...

ประธาน Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเอกอัครราชทูตฯ

... เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ JTECS ที่มีมายาวนาน เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ JTECS ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่มั่นคงของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...
18/04/2024

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง JTECS

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนาย UCHIYAMADA Takeshi ประธาน JTECS นาย KIMURA Satoshi อธิบดีสำนักความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา JTECS

... กรุงโตเกียว ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาหัวข้อ "Reshaping a new Japan-Thai relationship: Expectations from Thailand, the direction Japan should take, and the role of JTECS” ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan-Thailand Economic Cooperation ...

日・タイ経済協力協会 (JTECS)の理事長一行が大使を表敬訪問

2024年4月18日、日・タイ経済協力協会 (JTECS)の桑田始理事長一行が、ウィッチュ・ウェチャーチーワ大使を表敬訪問し、長きにわたるタイとJTECSの協力関係に関して協議しました。大使は、JTECSがタイの人材育成に果たす重要な役割について謝意を伝えました。これが、タイ日関係の安定した基盤のひとつであり、タイの工業の ...
18/04/2024
Pages: 1 2 Next
  relevance date