ค้นหา

 
Found: 3

Ambassador Singtong attended Japan-Thailand Cultural Fair in Kyoto.

On 17 October 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, participated in Japan-Thailand Cultural Fair in Kyoto which was organised by Japan-Thailand Education Exchange Society (JTEES). He gave a talk on a topic “Ambassador’s views on Thailand-Japan’s relations” and shared his memorable experience on the relief missions during the Great East Japan Earthquake and Tsunami disaster in 2011, as well as his experience ...
18/10/2021

大使が日タイカルチャーフェアin 京都2021に参加

2021年10月17日、シントン・ラーピセートパン大使は日本タイ教育交流協会(JTEES)主催の「日タイカルチャーフェアin 京都2021(タイを感じる一日)」に招待を受け「大使が見た日タイ関係」というテーマで講演を行いました。 大使は東日本大震災でタイが日本に対して行った支援と、その際の日本人との関わりや経験について話しました。 ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan-Thailand Cultural Fair ที่จังหวัดเกียวโต

... ที่จังหวัดเกียวโต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Education Exchange Society - JTEES) เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “มุมมองของเอกอัครราชทูตต่อความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปัจจุบัน” ...
  relevance date