ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ACT [x]

Ambassador of Thailand chaired the 309th Meeting of ASEAN Committee in Tokyo

... developments and regional issues. The Meeting was followed by a lunch talk session by a guest speaker, Mr. SASAKI Nobuhiko, Chairman of Japan External Trade Organization (JETRO). Mr. SASAKI delivered his presentation regarding the current geopolitical situation and its impact on the global economy, as well as the ASEAN-Japan cooperation. In his talk, Mr. SASAKI underscored his commitment to further ...
ACT
12/05/2022

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 309

... ในญี่ปุ่น และประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค ภายหลังการประชุม ได้มีกิจกรรม Lunch Talk โดยมีนาย SASAKI Nobuhiko ประธาน Japan External Trade Organization (JETRO) เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ...
ACT
12/05/2022
  relevance date