ค้นหา

 
Found: 2

The Minister of Science gave a keynote speech at the Japan Nano 2018 International Conference

On 16 February 2018, Dr. Suvit Maesincee, Minister of Science and Technology gave a keynote speech titled, “Thailand 4.0 “ at the Japan Nano 2018 International Conference. He mentioned the policy that developed the economy of Thailand into becoming a value-based economy. He stated, that this needs to be innovative and friendly to the environment as well as be On 16 February 2018, Dr. Suvit ...

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conferrence

เมื่อ 16 ก.พ. 61 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conference โดยกล่าวถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ value-based economy ที่ต้องมีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...
  relevance date