ค้นหา

 
Found: 3

大使が経団連の統合20周年記念パーティーに出席

2022年10月27日、シントン・ラーピセートパン大使は経団連会館で開催された経団連と日本経済団体連合会の統合20周年記念パーティーに出席しました。この機会に大使は、経団連の十倉雅和会長と懇談し、経団連が長年にわたりタイ経済の発展に大きな役割を果たしてきたことに感謝の意を表しました。また、林芳正外務大臣も同席されました。 

Ambassador attended the reception of the 20th anniversary of Japan Business Federation

On 27 October 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended the reception on the occasion of the 20th anniversary of the merger between Federation of Economic Organizations (Keidanren) and Japan Federation of Employers’ Associations (Nikkeiren) at the Keidanren Hall. The Ambassador took this opportunity to converse with Mr. TOKURA Masakazu, Chairman of Keidanren, and expressed his gratitude towards Keidanren’s outstanding role in supporting the Thai economy...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการควบรวมระหว่าง Federation of Economic Organizations (Keidanren) และJapan Federation of Employers’ Associations (Nikkeiren) เป็นสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น...
  relevance date