ค้นหา

 
Found: 16

The Ambassador welcomed the students from Princess Chulabhorn's Science High School who got the government scholarship under Kosen education method

On 1 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed and gave a lecture to the 12 students from Princess Chulabhorn Science High School who got the government scholarship under the Kosen education method at the National Institute of Technology (KOSEN) which is the second batch. On 1 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed and gave a lecture to the 12 students from Princess Chulabhorn Science High School who got the government ...
KOSEN
01/04/2019

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งได้รับทุนรัฐบาลมาศึกษาระดับ KOSEN

... ได้ต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 คน ที่ได้รับทุนรัฐบาล มาศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ณ National Institute of Technology (KOSEN) ซึ่งถือเป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 ที่ได้รับทุนมาศึกษาระดับ KOSEN เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน ...
KOSEN
01/04/2019

Ambassador Welcomed the Minister of Education and Kosen Scholarship Students

On 17 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education of Thailand on the occasion of visiting Japan to enhance cooperation with the College of Techonology (Kosen) to create innovation in education. It was an opportunity to meet with 11 Thai government scholarship students, who came to further On 17 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed H.E. Mr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education of ...
17/05/2018

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนทุนรัฐบาลไทย Kosen

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี Kosen ในการสร้างนวัตกรไทย ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มีการพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยซึ่งเดินทางมาศึกษาต่อที่ ...

Ambassador held discussion with National Institute of Technology executive on cooperation in human resources development

On 8 July 2022, Mr. INOUE Mitsuteru, Senior Executive Director, National Institute of Technology (NIT), and his delegation paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, to report on the progress of the Thai KOSEN Project and to strengthen cooperation with the Royal Thai Embassy. Ambassador Singtong reiterated the Embassy’s strong support for the project. The Thai KOSEN project is highly valued by both Prime Ministers of Thailand and Japan as it aims ...

Ambassador Singtong attends the orientation for KOSEN scholarship students from Thailand

..., H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun, Mrs. Saisarn Nagatsuka, Minister Counsellor (Education), and Mrs. Pattamawadee Aueareechit, Counsellor (Consul), participated in a virtual Orientation for 16Thai students who received a scholarship to study at KOSEN (National Institute of Technology) in various prefectures including Aomori, Ibaraki, Okayama. Miyagi, Hyogo and Niigata. During the said orientation, Ambassador Singtong shared experiences and gave guidance to the students in order to prepare for ...
01/06/2021

Ambassador Singtong met KOSEN scholarship students from Thailand

... Thailand, Mrs. Saisarn Nagatsuka, Minister Counsellor (Education), Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, and Ms. Pattamawadee Aueareechit, Consul, participated in a virtual meeting with 34 Thai students who received scholarships to study at KOSEN (National Institute of Technology)in various prefectures including Aomori, Miyagi, Ibaraki, Niigata, Hyogo and Okayama. During the said meeting, H.E. Ambassador gave an encouraging speech and also witnessed presentations in Japanese by the students ...
19/03/2021

大使が高等専門学校に留学しているタイ政府派遣奨学生とオンライン会談

2021年6月1日、シントン・ラーピセートパン大使は、サイサーン・ナガツカ公使参事官(教育)とパッタマワディ・ウアリチット領事と共に、タイから高等専門学校に留学しているタイ人留学生16名とオンライン会談を行いました。会談に参加した学生達は最近日本に到着したばかりでまだ都内のに隔離を実施しており、これから青森県、茨城県、岡山県、宮城県、兵庫県、新潟県など日本各地の高専で学習をします。会談の中で大使は、日本での学業や生活について学生達に向け激励の言葉をかけました。
01/06/2021

大使が国立高等専門学校機構と人的資源面の協力について協議

 2022年7月8日、国立高等専門学校機構の井上光輝理事一行が、タイ王国大使館との関係強化とタイ高専プロジェクトの進捗報告のためにシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問しました。  大使は、国家開発の方向性に合致し、また日本の民間部門のニーズに沿うタイの人的資源の向上のためタイと日本の首相が共に重要性を示したので、プロジェクトの支援を表明しました。国立高等専門学校機構は今年11月16日に開催する設立60周年記念祝賀行事に高等教育科学研究革新省大臣と大使を招待する予定です。

大使が高専で学ぶタイ国費留学生を歓迎

2019年4月1日、バンサーン・ブンナーク大使は、高等専門学校(高専)への受け入れが決まったチュラポーン王女サイエンスハイスクールからの奨学生12人の大使館訪問を歓迎し激励しました。 2019年4月1日、バンサーン・ブンナーク大使は、高等専門学校(高専)への受け入れが決まったチュラポーン王女サイエンスハイスクールからのタイ国費留学生12人の大使館訪問を歓迎し激励しました。今回の留学生は第2期生となります。高専は、技術に専門特化した技術者を育成するための高等専門教育機関です。タイは、チュラポーン王女サイエンスハイスクールから高専の1年生に学生を送った国外では最初の国です。
KOSEN
01/04/2019
Pages: 1 2 Next
  relevance date