ค้นหา

 
Found: 4

Students from Kanda Institute of Foreign Languages visited the embassy

On 13 November 2019, 20 students of the first-year majoring in Thai language at the Kanda Institute of Foreign Languages visited the Embassy. They listened to the overall briefing of the Thailand – Japan relations before going to Thailand for exchange program at the university in Thailand. On this occasion, they had opportunity to pay a courtesy call on ...
13/11/2019

The 14th Thai Speech Contest

... Mrs. Achara Soontawnkrut, Minister of Economic and Investment presided over and gave an opening remarks. Thirteen bachelor degree students of Thai Major from 4 universities took part in the contest namely Osaka University, Ritsumeikan University, Kanda Institute of Foreign Languages and Kanda University of International Studies. Mr. Miyauchi Takahisa, President of Kanda University of International Studies gave the closing remarks. Every contestant had delivered the speech under the title of “Effort” and answered ...

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยภาษาต่างประเทศคันดะ (Kanda Institute of Foreign Languages) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศคันดะ (Kanda Institute of Foreign Languages) 12 คน ได้มาเยือนสถานเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย ...
13/11/2019

2013.12.14 8th Thai Speech Contest for University Students in Japan

On 14 December 2013, the Royal Thai Embassy in corporation with Kanda University of International Studies held the 8th Thai Speech Contest for Japanese students who study Thai language in their universities to present their ability in Thai and give their opinions ... ... students of Thai Major from seven universities in Japan including Tokyo University of Foreign Studies (Tokyo), Osaka University (Osaka Prefecture), University of Tsukuba... ... Authority of Thailand in Tokyo, Chulalongkorn University’s Sirindhorn Thai Language Institute. The most outstanding prize of this year contest belonged to Ms. Kie Nakamura...
18/12/2013
  relevance date