ค้นหา

 
Found: 45

Keidanren-ASEAN Ambassadors Policy Dialogue

On 12 November 2021, Keidanren executives and ASEAN Ambassadors in Tokyo held the Policy Dialogue at Keidanren Kaikan. Ambassadors of ASEAN Member States to Japan including H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Japan, and representatives ...
24/11/2021

Ambassador participated in reception of General Assembly party of Keidanren

On 1 June2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended the special reception on the occasion of the General Assembly of Keidanren at Keidanren Hall. The Ambassador had a conversation with Mr. TOKURA Masakazu, Chairman of Keidanren, and Mr. SUZUKI Yoshihisa, Chairman of Japan-Thailand Trade and Economic Committee. The discussion included the visit plan to Thailand of the ...
01/06/2022

Ambassador attended the reception of the 20th anniversary of Japan Business Federation

On 27 October 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended the reception on the occasion of the 20th anniversary of the merger between Federation of Economic Organizations (Keidanren) and Japan Federation of Employers’ Associations (Nikkeiren) at the Keidanren Hall. The Ambassador took this opportunity to converse with Mr. TOKURA Masakazu, Chairman of Keidanren, and expressed his gratitude towards Keidanren’s outstanding ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการควบรวมระหว่าง Federation of Economic Organizations (Keidanren) และJapan Federation of Employers’ Associations (Nikkeiren) เป็นสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Japan Business Federation หรือ Keidanren) ณ หอประชุม Keidanren ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ...

Chargé d'affaires ad interim joined the New Year’s Celebration of Keidanren

On 5 January 2024, Ms. Prangtip Kanchanahattakij, Chargé d'affaires, a.i., of the Royal Thai Embassy in Tokyo, attended the New Year's Celebration organized by Keidanren at the New Otani Hotel Tokyo. At the event, the Chargé d'affaires, a.i., met Mr. TOKURA Masakazu, Chairman of Keidanren, and Mr. HAYASHI Yoshimasa, Chief Cabinet Secretary. After exchanging New Year's greetings, the Chargé d'affaires, a.i....
05/01/2024

เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน ประชุมร่วมกับประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

... และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ประชุม Policy Dialogue กับนาย TOKURA Masakazu ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ที่ Keidanren Kaikan สองฝ่ายร่วมหารือแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชนญี่ปุ่นในสาขาความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
24/11/2021

Ambassador gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID-19 at the Keidanren seminar

On 6 October 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID- 19 to more than 70 audiences at the Seminar held through Zoom by the Japanese Business Federation, Keidanren. On 6 October 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID- 19 to more than 70 audiences at the Seminar held through Zoom by the Japanese Business Federation, Keidanren. The Seminar was co-chaired ...
Keidanren
06/10/2020

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ในงานสัมมนาของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้รับเชิญจากสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) บรรยายเรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ให้แก่สมาชิกKeidanren กว่า 70 คน โดยมีนาย SUZUKI Yoshihisa (President & CEO, ITOCHU ...
Keidanren
06/10/2020

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการประชุมสามัญประจำปีสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น

... ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการจัดการประชุมสามัญประจำปีของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (General Assembly of Keidanren) ณ หอประชุม Keidanren  เอกอัครราชทูตฯได้สนทนากับนาย TOKURA Masakazu ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น และนาย ...
01/06/2022

Ambassador discussed cooperation with Keizai Koho Center

 On 7 October 2022, Mr. YAMAKOSHI Atsushi, Senior Counsellor (International), Keizai Koho Center (KKC), Keidanren, paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, at the Royal Thai Embassy. Both sides exchanged views on the role of KKC, resilient economic relations between Thailand and Japan as well as Keidanren's ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date