ค้นหา

 
Found: 10

Executive Director of sport department of Kita Kyushu paid a courtesy call on the Ambassador

On 15 January 2020, at 14.30, Mr. Miura Takahiro, Executive Director and Mr. Fujimoto Masashi, Director of Sport Competition Promotion Office of Kita Kyushu paid a courtesy call on the Ambassador. Kita Kyushu is the host town of the Thai national team of table tennis and taekwondo who will compete in the Tokyo Olympic and Paralympic Games 2020. On 15 January 2020, at 14.30, Mr. Miura Takahiro, Executive ...
15/01/2020

Minister Prangtip welcomes delegates from Sports Department of Kita-Kyushu.

On 15 December 2021, Mrs. Prangtip Kanchanahattakij, Minister and Deputy Chief of the Royal Thai Embassy, welcomed Mr. MIURA Takahiro, Chief Executive, Sports Department of Kita-Kyushu City, Fukuoka Prefecture, and his accompanying sports delegation at the Embassy. Both sides discussed various areas of cooperation between Thailand and Kita-Kyushu, be they seaport, education, industrial estate and sports. During the Tokyo Olympic ...

Ambassador of Thailand strengthens relations with Kita Kyushu

On 26 January 2023, Mr. KUBOTA Koji, Executive Director of International Affairs Department, Kita Kyushu City, together with his delegation, paid a courtesy call on Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, to introduce Kita Kyushu in various aspects such as logistics, environment, and international technical cooperation. Both sides ...

02.15 Dinner for Mr. Shozaburo Jimi and the delegates

On 15 February 2012, Ambassador Virasakdi Futrakul and spouse hosted the dinner for H.E.Dr. Shozaburo Jimi, State Minister for Postal Reform and Financial Services, his family, and other guests from Kita-Kyushu at the residence. On 15 February 2012, Ambassador Virasakdi Futrakul and spouse hosted the dinner for H.E.Dr. Shozaburo Jimi, State Minister for Postal Reform and Financial Services, his family, and other guests from Kita-Kyushu at the residence....
19/03/2012

大使が北九州市と交流関係を推進

2023年1月26日、北九州市国際部の窪田浩治部長および北九州市職員らがシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問し、ロジスティクスや環境、国際技術協力といった市の強みについて紹介しました。 両者はタイと市の様々な分野における協力、特に産業分野に関しては、タイ産業の高度化やゼロカーボン社会に向けた協力、日本の高専制度および市の中小企業にタイのパンヤピワット経営大学学生のインターンシップ事業を通じた人材育成における協力について意見交換をしました。

State Minister for Postal Reform and Financial Services paid a courtesy visit to Ambassador

... for Postal Reform and Financial Services, paid a courtesy visit to Ambassador Virasakidi Futrakul.  The purpose of the visit was to invite Bangkok and Chiang Mai Governors to attend the Asian Environmental Cities Summit during 11-12 October 2011 in Kita Kyushu City, Fukuoka Prefecture.
08/09/2011

公使が北九州市のスポーツ交流担当代表を歓迎

2021年12月15日、プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット公使は、福岡県北九州市の市民文化スポーツ局国際スポーツ大会推進室の三浦隆宏理事一行をタイ大使館で歓迎しました。公使と北九州市の代表らは港町、教育、工業団地、スポーツ分野といったタイと同市の多様な協力について懇談しました。 同市は東京オリンピック・パラリンピックにおけるタイの卓球、テコンドー競技のホストタウンです。...

Ambassadorheld a discussion onHuman Resources Development with Panyapiwat Institute of Management (PIM)

... Institute of Management (PIM); and Dr. Thanyalak Tanapakij, Director of Technology and Innovation Network Center, PIM. Both sides exchanged views on PIM's internship project in Japan which has sent engineering students to work in Japanese companies in Kita-Kyushu. Fukuoka Prefecture has also expressed interest in working with PIM on this project. The ambassador viewed that this project would foster local-to-local relations in a new area and helped enhance the capacity of Thai skilled workers. The ambassador ...

เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองคิตะคิวชู

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นาย KUBOTA Koji ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศเมืองคิตะคิวชู พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำจุดเด่นด้านต่าง...

อัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้แทนด้านกีฬาจากเมืองคิตะคิวชู

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนาย MIURA Takahiro หัวหน้าผู้บริการ กรมการกีฬาของเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะผู้แทนฝ่ายส่งเสริมการกีฬาของเมือง...
  relevance date