ค้นหา

 
Found: 19

共立国際交流奨学財団による「日本語体験コンテストin バンコク」入賞者が大使館訪問

 2023年12月11日、アチャラー・チャイヤサーン参事官は、一般社団法人共立国際交流奨学財団による「第11回日本語体験コンテストin バンコク」入賞者5名の大使館訪問を歓迎し、コンテストの経緯や日本訪問、将来の夢などについて懇談しました。  今回のコンテストは、2023年8月8日に開催され、入賞者は2023年12月11日から17日の期間で都内見学、体験旅行します。

¬Winners of the 11th Japanese Language Contest organised by Kyoritsu International Foundation visited the Embassy

On 11 December 2023, Ms. Achara Chaiyasan, Counsellor, welcomed the winners of the 11th Japanese Language Contest in Bangkok, organised by Kyoritsu International Foundation. Japanese speech contest, the visit to Japan and their aspirations were among topics of the discussion. The said contest was held on 8 August 2023 and the winners were granted a unique opportunity to embark on a cultural journey to Japan during ...

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา ได้ต้อนรับผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 11 จัดโดย Kyoritsu International Foundation โดยได้หารือพูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมา การเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ และความใฝ่ฝันในอนาคต ...

Winners of the 7th Japanese Language Contest in Bangkok by Kyoritsu International Foundation visited the Embassy

On 20 January 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun welcomed 5 winners of the 7th Japanese Language Contest in Bangkok organized by Kyoritsu International Foundation and talked with them about the Japanese speech contest and Japan visit. On 20 January 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun welcomed 5 winners of the 7th Japanese Language Contest in Bangkok organized by Kyoritsu International Foundation and ...
Kyoritsu
20/01/2020

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับและได้พูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมารวมถึงการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ...
Kyoritsu
20/01/2020

共立国際交流奨学財団による「日本語体験コンテストin バンコク」入賞者が大使館訪問

2020年1月20日、シントン・ラーピセートパン大使は、共立国際交流奨学財団による「第7回日本語体験コンテストin バンコク」入賞者5名の表敬訪問を受け、コンテストの経緯や日本訪問について懇談しました。今回のコンテストは、2019年8月23日に開催され、入賞者は2020年1月19日から26日の期間での日本体験旅行に参加します。 2020年1月20日、シントン・ラーピセートパン大使は、共立国際交流奨学財団による「第7回日本語体験コンテストin...

Winners of the 6th Japanese Language Contest in Bangkok by Kyoritsu International Foundation visited the Embassy

On January 21, 2019, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary welcomed 5 winners of the 6th Japanese Language Contest in Bangkok organized by Kyoritsu International Foundation on August 23, 2018, and talked with them about the Japanese speech contest and Japan visit. Winners were granted the chance to travel to Japan during 20-27 January 2019. On January 21, 2019, Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary welcomed ...
21/01/2019

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและได้พูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมารวมถึงการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ...
21/01/2019

Winners of Kyoritsu International Foundation’s Japanese speech contest visited the Embassy

On 22 January 2018, five winners of the 5th Kyoritsu International Foundation’s Japanese speech contest visited the embassy. On this occasion, Ms. Salinee Phonprapai, Minister Counsellor welcomed and talked with them about the Japanese speech contest. On 22 January 2018, five winners of the 5th Kyoritsu International ...
22/01/2018

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและได้พูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมารวมถึงการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ...
22/01/2018
Pages: 1 2 Next
  relevance date