ค้นหา

 
Found: 43

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 308

... มีกิจกรรม Lunch Talk โดยมีนาย KIUCHI Minoru ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น และ สส. พรรค LDP จ. Shizuoka เป็นผู้บรรยาย ซึ่งนาย KIUCHI ได้เน้นย้ำว่า อาเซียนและญี่ปุ่นต่างมีความสำคัญต่อกันและกันในหลายสาขา ...

คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่น

... ซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสของพรรค LDP โดยในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองไทยและญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือนจังหวัดวะคะยะมะ

... เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้มีโอกาสพบหารือกับนาย Toshihiro Nikai สส.จังหวัดวะคะยะมะ และเลขาธิการพรรค LDP ซึ่งเดินทางมาต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ด้วยตนเองในโอกาสดังกล่าว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563

... ข้อมูลที่น่าสนใจ - เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 นรม. SUGA ประกาศว่า จะพยายามดำเนินการตามการเรียกร้องของกลุ่ม ส.ส. พรรค LDP ให้เพิ่มงบประมาณอีก 40 ล้านล้านเยน เพื่อแจกเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนทั่วประเทศทุกคนอีกคนละ ...
COVID-19
15/10/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

... สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ มาตรการสำคัญ - เมื่อ 12 ม.ค. 64 นรม.ซูกะ กล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารพรรค LDP ว่า รัฐบาลกำลังเตรียมการเพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต ...
13/01/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

... KONO กล่าวว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีฯ โดยไม่ให้การลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  - GlaxoSmithKline บริษัทเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ของอังกฤษประกาศว่าได้ยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนยา ...
COVID-19
07/09/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

... เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำได้ ❖ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะได้แสดงความเห็นในที่ประชุมผู้บริหารพรรค LDP ว่า หากเมื่อใดมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ต่าง ...
COVID-19
12/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

... https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ มาตรการสำคัญ - เมื่อ 8 ก.พ. 64 นรม.ซูกะ กล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกอาวุโสของพรรค LDP ว่า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินก่อน ...
09/02/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563

... สำหรับในญี่ปุ่นจะเริ่มการทดลองอีกครั้งในอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 250 คน ❖ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้นำพรรค LDP และพรรคโคเมโต ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน โดยได้ให้คำมั่นว่า รัฐบาลชุดใหม่นี้ ...
COVID-19
15/09/2020

สถานะความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น - จีน / ญี่ปุ่น - กลต.

... อาเบะยังมีภารกิจสำคัญใน ทปช. รัฐสภาเพื่อผ่านร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคง และการเลือกตั้ง ปธ. พรรค LDP ในเดือน ก.ย. 2558 2.2 ญี่ปุ่นและจีนยังคงหาช่องทางที่จะฟื้นฟู คสพ. โดย ญี่ปุ่นจะหาโอกาสให้ผู้นำทั้งสองได้หารือทวิภาคีกันในเวทีการประชุมนานาชาติ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date