ค้นหา

 
Found: 11

มาตรการเร่งด่วนต่อนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ปชช.ทุกภาคส่วนของญี่ปุ่น

....ครม. (ดูแลภารกิจ Promoting Dynamic Engagement of All Citizens) รมว.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (MHLW) หรือกระทรวงศึกษาธิการฯ (MEXT) ต่อการดำเนินมาตรการการดูแลพยาบาลผู้สูงอายุ และการลดลงของอัตราการเกิด รมว.Kato หน้าที่หลักของ ...
12/01/2016
Pages: Prev. 1 2
  relevance date