ค้นหา

 
Found: 18

大使がThailand MICE Roadshow in Japan 2016に出席

2015年3月8日、バンサーン・ブンナーク大使は東京ステーションホテルにてタイ政府コンベンション・アンド・エキジビション・ビューロー(TCEB)が主催した「Thailand MICE Roadshow in Japan 2016」の開会式に出席しました。 2015 年 3 月 8 日、バンサーン・ブンナーク大使は東京ステーションホテルにてタイ政府コンベンション・アンド・エキジビション・ビューロー( ...
08/03/2016

大使館はタイのMICE(マイス)市場拡大を支援

... バンサーン・ブンナーク大使は記者会見で歓迎の挨拶をすると共に、ANAインターコンチネンタルホテルにて行われたMICE業界関係者及びメディア向けレセプション、及びタイ大使館にて行われたタイでのMICE事業利用者、もしくは関心を持つ大手企業向けレセプションにて挨拶を行いました。大使はタイのMICE産業は質が高く、世界的レベルとして認められていること、タイは多彩なロケーションを持っていること、地域内のビジネスの中心地であり、また人的能力が高いことなど、MICE産業に最適であり多面的な可能性を持っていると強調しました。 同時に、タイはMICE産業先進国である日本から様々な仕法を学び、協力をしていく必要があります。2017年3月3日に、タイ展示会協会と日本展示会協会はタイ大使館において、大使及びTCEBのノッパラット会長の立会の元、両者の協力強化を図るために覚書の締結を行いました。
02/03/2017

TCEBの日本国内ロードショー

  2010年1月31日、大使及び大使夫人は「TCEB Japan Road Show 2010 : Thailand’s Readiness to Host MICE Events」のために来日したタイ会議・展示会事務局(TCEB)のアッカポン・ソラスチャート局長をはじめ、来日団に夕食会を開きました。同団体は1月27日-2月5日の期間で、東京・大阪・名古屋を訪問する予定です。 ...
03/02/2010

MICE関連来日団が大使を表敬訪問

2017年4月11日、タイ国政府コンベンション&エキシビション・ビューロー(TCEB)のMICE関連サービス公的機関調整担当のアッカポン・ソラスチャート委員長と、タイ政府の担当官らがバンサーン・ブンナーク大使を表敬訪問しました。一行は、タイでの会議や展示を希望する企業、機関への便宜提供について日本側と意見交換する目的で来日しました。 2017年4月11日、タイ国政府コンベンション&エキシビション・ビューロー(TCEB)のMICE関連サービス公的機関調整担当のアッカポン・ソラスチャート委員長と、タイ政府の担当官らがバンサーン・ブンナーク大使を表敬訪問しました。一行は、タイでの会議や展示を希望する企業、機関への便宜提供について日本側と意見交換する目的で来日しました。
TCEB MICE
11/04/2017

The Ambassador attended Thailand MICE Roadshow in Japan 2016

On 8 March 2559 H.E. Ambassador Bansarn Bunnag attended the Thailand MICE Roadshow in Japan 2016 and gave an opening speech in the Houou Room in the Tokyo Station Hotel. On 8 March 2559 H.E. Ambassador Bansarn Bunnag attended the Thailand MICE Roadshow in Japan 2016 and gave an opening speech in the Houou Room in the ...
09/03/2016

The Ambassador Attended the Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... Business Forum & Matching at the South Peacock Room, Imperial Hotel, Tokyo. This event was organized by the Meeting Industry Department, Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB and it aimed to provide information about Thai MICE’s competitiveness, readiness and comprehensive service in the MICE market to host international MICE events, with emphasis on Thai arts, culture, creativeness and lifestyle, including sports and tourism. The Ambassador talked about Japan-Thailand ...

The Royal Thai Embassy Supported the Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) in Organizing Event to Promote the International Market in Japan

... international market in the areas of conventions and exhibitions 2018 at the Tokyo Prince Hotel, Tokyo. In this event, there was business matching, including a seminar for providing information about the meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE) industry by experienced Japanese professionals. On 29 March 2018, the Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB organized an event for promoting the international market in the areas of conventions and exhibitions 2018 ...
TCEB MICE
29/03/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศในญี่ปุ่น

... กรุงโตเกียว โดยภายในงาน มีการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย โดยผู้มีประสบการณ์ ชาวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ...
29/03/2018

เอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Thailand MICE Roadshow in Japan 2016

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงาน Thailand MICE Roadshow in Japan 2016 และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ ห้อง Houou โรงแรม Tokyo Station Hotel เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตบรรสาน ...
09/03/2016

สสปน. จัด Road show 2010 ที่ญี่ปุ่น

... เอกอัครราชทูตและภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกรียติแก่นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สสปน. และคณะ ในโอกาสมาจัดงาน TCEP Japan Road Show 2010 : Thailand ’s Readiness to Host MICE Events ที่กรุงโตเกียว นครโอซากา และเมืองนาโงยะ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2553  ต่อมาในวันที่ ...
03/02/2010
Pages: 1 2 Next
  relevance date