ค้นหา

 
Found: 5

Students and project administrators of Mainichi Japanese Exchange Scholarship visited the Royal Thai Embassy

On 23 March 2023, a delegation of Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) comprising six Thai high school students and program managers paid a courtesy call on Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, at the Embassy. Mr. Romdej warmly welcomed the delegation and gave advice to the students about studying in Japan....

คณะนักเรียนไทยและผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

... มีนาคม 2566 คณะนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน และผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ ...

まいにち日本語学校の奨学生と事業担当者が大使館を訪問

 2023年3月23日、まいにち日本語学校交換奨学生プログラムに参加するタイ人高校生と担当者が大使館を訪問し、ロムデジ・ピサラポン公使参事官と懇談しました。ロムデジ公使参事官は一行を温かく歓迎し、日本で得た知識を将来に生かし、その後の進路につなげるため留学期間を価値ある時間にするように助言しました。  まいにち日本語学校交換奨学生プログラムは、2005年から開始されたタイの高校生向けの言語と文化交流プログラムです。日本語学校および進学相談センターである「まいにちアカデミックグループ」が主催し、今回が第17回目となります。学生は約10ヵ月の留学期間をホストファミリーの家に滞在して日本の高校に通う予定です。

Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program students paid a courtesy call on the Ambassador

On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Ambassador gave advice on living in Japan to the students and recommended them to bring knowledge On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Ambassador gave advice...

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยเอก อัครราชทูตได้ให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โอวาทขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปใช้พัฒนาตนเองและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต...
20/03/2019
  relevance date